"แรงงาน" เปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทำงานสิงคโปร์ 120 อัตรา 

01 ต.ค. 2566 | 02:00 น.

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อไปทำงานในสิงคโปร์ 120 อัตรา รับเงินเดือน 30,126 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เปิดรับสมัครถึง 1 ต.ค.นี้ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

แจ้งข่าวดีผู้ที่กำลังมองหางานทำ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัท Scoot Pte Ltd ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบิน จำนวน 120 อัตรา เงินเดือน 1,150 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 30,126 บาท เพื่อทำงานบริการบนเครื่องบิน และดูแลความปลอดภัยของเที่ยวบิน และทำหน้าที่อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

มีระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี นายจ้างจัดหาที่พักให้ใน 5 วันแรก มีเงินสนับสนุนค่าอาหาร ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ค่าประกัน และฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายสิงคโปร์กำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง ที่เว็บไซต์ flyscoot.wd3.myworkdayjobs.com/ScootExternalCareers/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หัวข้อ "ข่าวประกาศรับสมัคร"

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • ชายไทยส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป
  • หญิงไทยส่วนสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรี
  • มีใจรักงานบริการ
  • สมัครใจปฏิบัติงานที่ประเทศสิงคโปร์

การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่

  • ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)
  • ค่าตรวจสุขภาพ
  • ค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,000 บาท

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน และเฟซบุ๊ก แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ

คลิกอ่านรายละเอียด ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัท Scoot Pte Ltd