ฉีดวัคซีน HPV ฟรี 1 ล้านคน "สาธารณสุข" เตรียมคิกออฟ ต.ค.นี้

23 ก.ย. 2566 | 20:15 น.

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบเร่งรัดฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงอายุ 11-20 ปีทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา จำนวน 1 ล้านคนฟรี แล้วเสร็จภายใน 100 วัน เตรียมคลิกออฟเดือน ต.ค.นี้

ฉีดวัคซีน HPV เป็นหนี่งในแผน Quick Win ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เตรียมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 1 ล้านคนภายใน 100 วัน เตรียมคลิกออฟในเดือนตุลาคม 2566 นี้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV หรือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 11 - 20 ปีทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ รวมถึงกลุ่มแรงงาน เป้าหมาย 1 ล้านโดสใน 100 วัน

โดยทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดแคมเปญรณรงค์คิกออฟ 

การฉีดต้องฉีด 2 เข็มระยะห่าง 6-12 เดือน ซึ่งเป้าหมายขณะนี้ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกอยู่พอสมควร โดยจะจัดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับบริการทั้งเข็มแรกและเข็มสองจนครบ 1 ล้านโดส ที่เหลือมีแผนดำเนินการปี 2567 รูปแบบบริการจะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เช่น การฉีดในสถานศึกษาและรถโมบาย 

สถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกในไทย

จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี 2565 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน

ชี้ให้เห็นว่า โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกนั้น เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทยเป็นอันดับ 5 โดยกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก คือ

  • ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย
  • มีคู่นอนหลายคน หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
  • มีประวัติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ มาก่อน เช่น โรคหนองในแท้ โรคซิฟิลิส และโรคติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น