วันหยุดครึ่งปีหลัง ส.ค. - ธ.ค.2566 อัปเดตวันหยุดแต่ละเดือนทั้งหมด

25 กรกฎาคม 2566

วันหยุดครึ่งปีหลัง ส.ค.-ธ.ค. 2566 ในแต่ละเดือนมีวันหยุดทั้งหมดกี่วันทั้งวันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ล่าสุดครม. อนุมัติวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ วันที่ 31 ก.ค.2566 วันหยุดครึ่งปีหลัง สิงหาคม-ธันวาคม 2566 วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เหลืออีกไม่กี่วันเดือนกรกฏาคมกำลังจะผ่านพ้นไป และ ก้าวสู่เดือนที่ 8  คือ เดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม “ฐานเศรษฐกิจ” อัปเดตและรวบรวมวันหยุดช่วงครึ่งปีหลัง 2566 ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2566 มีวันหยุดอะไรบ้างอ่านรายละเอียดจากบรรทัดถัดจากนี้
 

เดือนสิงหาคม 2566

วันหยุดราชการ

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

วันหยุดเดือนตุลาคม 2566 

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

วันหยุดธนาคาร 2566

 
 

 วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เตรียมเสนอวันหยุดเพิ่มเติมวันที่ 31 ก.ค. 66 โดย นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมครม. วันนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แต่มติเรื่องนี้ขอให้รอติดตามผลการประชุมครม.