ครม.เคาะแล้ว! วันหยุดราชการเพิ่มเติม 31 กรกฎาคม 2566

25 กรกฎาคม 2566

ครม.เคาะแล้ว วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ปิดช่วงฟันหลอให้หยุดยาวรวดเดียว 6 วัน กระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมวันนี้ มีมติเห็นชอบให้ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี  2566 เพิ่มเติม ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ

โดยเมื่อมีการเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพิ่มอีก 1 วันแล้ว จะทำให้มีเป็นวันหยุดยาว 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ

ทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 และต้นเดือนสิงหาคม 2566 ถือว่าเป็นช่วงมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คือ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะที่ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดวันอาสาฬหบูชา และ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา จึงเหลือวันที่เป็นฟันหลอ 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น ที่ประชุมครม. ครั้งนี้จึงเห็นชอบให้ให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ คือในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพิ่มอีก 1 วัน

รองโฆษกรัฐบาลย้ำ หากกระทบประชาชน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาไม่หยุดได้ 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 นั้น

ปรากฎว่า มีการแชร์ข้อความที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการประชาชนเกิดความกังวลว่าจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นางสาวรัชดา กล่าวย้ำว่า ถึงแม้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ  สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

จึงเห็นได้ว่าการกำหนดให้เป็นวันหยุด ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนราชการต้องหยุดให้บริการประชาชน ในส่วนราชการไหนที่จำเป็นต้องให้บริการประชาชน หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางปฎิบัติงาน

นางสาวรัชดา ย้ำว่าในการกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นวันหยุดยาว และนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวทุกครั้ง คณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาและประกาศล่วงหน้าเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาวันหยุดพิเศษของทางราชการ สำหรับปีนี้ช่วง 6 เดือนแรกได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว และเดิมทางคณะรัฐมนตรีตั้งใจว่าในช่วง 6 เดือนหลัง จะเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ แต่ด้วย ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ คณะรัฐมนตรีชุดรักษาการจึงต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาตามความเหมาะสม โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถึ่ถ้วนแล้ว