ก.ล.ต.ประกาศวันหยุดโบรกเกอร์ตลาดหุ้น-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปี 67

25 กรกฎาคม 2566

ก.ล.ต.ออกประกาศวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

 

 • 1.วันจันทร์ 1  มกราคม วันขึ้นปีใหม่
 • 2.วันอังคาร 2  มกราคม วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • 3. วันจันทร์ 26  กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)
 • 4. วันจันทร์ 8  เมษายน วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)
 • 5. วันจันทร์ 15  เมษายน วันสงกรานต์
 • 6. วันอังคาร 16  เมษายนวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)
 • 7.วันพุธ1  พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 • 8.วันจันทร์ 6  พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
 • 9. วันพุธ 22  พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
 • 10.วันจันทร์ 3  มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 • 11.วันจันทร์ 22  กรกฎาคม    วันหยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
 • 12.วันจันทร์  29  กรกฎาคม    วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)
 • 13. วันจันทร์ 12  สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
 • 14. วันจันทร์ 14  ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
 • 15.วันพุธ 23  ตุลาคม วันปิยมหาราช
 • 16.วันพฤหัสบดี 5  ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 17. วันอังคาร 10  ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 
 • 18. วันอังคาร 31  ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 

ก.ล.ต.ประกาศวันหยุดโบรกเกอร์ตลาดหุ้น-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปี 67