วันหยุดกรณีพิเศษ 2566 หลายโรงเรียนประกาศแจ้งหยุดยาว

17 ก.ค. 2566 | 08:42 น.

วันหยุดกรณีพิเศษ 2566 วันที่ 31 ก.ค. เช็คเลยหลายโรงเรียนประกาศแจ้งหยุดยาวหลายวัน พร้อมอัพเดทวันหยุดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ตรวจสอบวันหยุดทั้งหมดมัดรวมไว้แล้วอ่านด่วนที่นี่

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 มีวันหยุดราชการ 1 วันคือวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเมื่อรวมกับวันหยุดเสาร์ที่ 29 และ อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ก็ทำให้กลายเป็นวันหยุดยาว 3 วันรวด และเมื่อมาดูปฏิทินเดือนสิงหาคม 2566 ก็จะพบว่า มีวันหยุดราชการ ติดต่อกันอีก 2 วัน คือวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา 

 

ดังนั้นใครที่อยากหยุดยาว 6 วันรวด ก็จัดการยื่นใบลาในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 กันได้ อย่างไรก็ตามในตอนนี้ก็มีบางโรงเรียน ที่ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ซึ่งจากการสำรวจของ"ฐานเศรษฐกิจ"พบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดเรียน โดยจะมีโรงเรียนอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้
 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ออกประกาศเรื่อง "การหยุดเรียนภายในเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 " โดยประกาศให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดเรียนภายในเป็นกรณีพิเศษ รวมเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 6 วันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยมีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุดดังกล่าว ดังนี้

 1. วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566  จัดการเรียนการสอนโดยลดเวลาเรียนทุกคาบเป็น 40 นาที
 2. นำตารางเรียนวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ไปเรียนชดเชยในช่วงเวลา 14.00 -15.30 น. เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 3. นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2566  ตามตารางสอบ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกาศ การหยุดเรียนภายในเป็นกรณีพิเศษ 31 ก.ค.66

 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ประกาศ วันหยุดพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้พิจารณาและอนุมัติให้วันที่ 31 ก.ค. 2566  และวันที่ 3-4 ส.ค. 2566 เป็นวันหยุดพิเศษ และงดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ ON - Site เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ ON - Hand ด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนมจะต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม ประกาศ วันหยุดพิเศษ


โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้เนื่องจากในวันที่ 28- 30 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันหยุดต่อเนื่องเสาร์ - อาทิตย์ รวมเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน และในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566  เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันอาฬาหบูชา และวันเข้าพรรษา
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกับครอบครัว โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จึงประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 


โดยกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

 1. นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนออนไลน์ (Online) หรือ On hand จากเอกสารใบงาน ใบความรู้ ตามความเหมาะสมและการจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา
 2. นักเรียนติดตามภาระงานค้าง ในแต่ละรายวิชาและดำเนินการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ครูประจำวิชากำหนด
 3. กำหนดเปิดเรียนตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 
   

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 

 

อัพเดทล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2566 ครม.ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ดังนั้นงานนี้ก็หยุดยาว 6 วันรวด!ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวันหยุดเดือนก.ค.และส.ค.2566 ได้ดังต่อไปนี้

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2566
 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ