พยากรณ์อากาศวันนี้ -24 มี.ค.ภาคเหนือระวังลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง

18 มี.ค. 2566 | 17:30 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -24 มี.ค.ไทยตอนบนอากาศร้อน ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ส่วนกทม.ปริมณฑล ฝน10-20 %ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ -24 มีนาคม 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกตลอดช่วง

ประกอบกับในช่วงวันที่ 20 – 24 มี.ค. 66 จะมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ  สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค พร้อมทั้งคาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2566

ภาคเหนือ

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 39 องศาเซลเซียส  
 • วันที่ 19 – 24 มี.ค. 66  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส
 • วันที่ 18 - 19 มี.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • วันที่ 20 - 24 มี.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า
 

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์PM2.5

ภาคตะวันออก

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

วันที่ 18 - 19 มี.ค. 66

 • ตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

วันที่ 20 - 23 มี.ค. 66 

 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์PM2.5

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 


กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์ PM2.5