พยากรณ์อากาศวันนี้ -22 มี.ค.66 ไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง-อากาศร้อน

16 มีนาคม 2566

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -22 มี.ค.ไทยตอนบนฟ้าหลัว อากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เช็คเลยแต่ละภาคปริมาณฝนเท่าไร พร้อมคาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 22 มีนาคม 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)ในวันที่ 16 – 18 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

 

ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 22 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค-คาดการณ์ค่าฝุ่นPM2.5ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2566

ภาคเหนือ
วันที่ 16 - 17 และ 20 – 22 มี.ค. 66 

 • มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส 

วันที่ 18 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. 

พยากรณ์อากาศวันนี้ -22 มี.ค.66 ไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง-อากาศร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 16 - 18 มี.ค. 66 

 • มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

วันที่ 19 - 22 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศวันนี้ -22 มี.ค.66 ไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง-อากาศร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5
 

ภาคกลาง
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

วันที่ 20 - 22 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคตะวันออก
วันที่ 16 - 18 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส

วันที่ 19 - 22 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40  ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล  อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

วันที่ 17 - 22 มี.ค. 66

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

พยากรณ์อากาศวันนี้ -22 มี.ค.66 ไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง-อากาศร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20  ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5


กรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

วันที่ 20 - 22 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5