พยากรณ์อากาศวันที่ 17-21 มี.ค.ไทยฟ้าหลัว อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

15 มีนาคม 2566

"กรมอุตุนิยมวิทยา"พยากรณ์อากาศวันนี้ -21 มี.ค.ไทยมีอากาศร้อน ฟ้าหลัว ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ภาคใต้คลื่นลมปานกลาง เช็คสภาพอากาศแต่ละภาคพร้อมคาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 21 มีนาคม 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) ในวันที่ 17 - 21 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

 

ส่วนสภาพอากาศวันนี้ วันที่ 16 มี.ค. 66 ประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค พร้อมทั้งคาดการณ์ค่าฝุ่น PM25.5 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2566

กรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 15 - 16 มี.ค. 66

 • เมฆบางส่วน มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง  อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

วันที่ 17 - 21 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

ภาคเหนือ
วันที่ 15 - 16 มี.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  โดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส 

วันที่ 17 - 21 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์ PM2.5

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์ PM2.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 15 - 16 มี.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

วันที่ 17 - 21 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

 

พยากรณ์อากาศวันที่ 17-21 มี.ค.ไทยฟ้าหลัว อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์ PM2.5

ภาคกลาง
วันที่ 15 - 16 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง  อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

วันที่ 17 - 21 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก
วันที่ 15 - 16 มี.ค. 66 

 • เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส

วันที่ 17 - 21 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30  ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล  อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

วันที่ 15 - 16 มี.ค. 66

 • ตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
 • ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

วันที่ 17 - 21 มี.ค. 66

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20  ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า -คาดการณ์ PM2.5