svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ม.เกริก จับมือ จุฬาราชมนตรี มอบทุน ป.ตรี  350 ทุน คลิกที่นี่

26 ธันวาคม 2565

ม.เกริก ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย เปิดสมัครรับทุนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2566 จำนวน 350 ทุน เช็คเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ 

ข่าวดี มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ระดับปริญญาตรี จำนวน 350 ทุน ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

รายละเอียดทุนจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2566 มีดังนี้ 

 • ทุนประเภท ก. ทุนการศึกษา 100 % จำนวน 6 ทุน

โดยได้รับสิทธิ์เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาเป็นผู้พิจารณา 
 

 • ทุนประเภท ข. ทุนการศึกษาส่วนลด 20 % จำนวน 344 ทุน

โดยได้รับทุนส่วนลด 20%  ตลอดหลักสูตร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา  

 

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

 1. ทุนพัฒนาด้านการเงินอิสลาม
 2. ทุนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาล
 3. ทุนพัฒนาด้านการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์
 4. ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเยาวชนมุวัลลัด
 5. ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กกำพร้า ยากไร้ ยากจน 
 6. ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติผู้รับสมัคร 

 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาวุฒิมัธยมปลายหรือวุฒิเทียบเท่า 
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

 

เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566 


ประกาศผล 

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดโครงการฯ และการสมัครเพื่อรับทุน (คลิกที่นี่) สนใจสมัครทุนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างได้เลย

 

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-914-8906, 090-728-3657 และ 062-490-9783

 

ม.เกริก จับมือ จุฬาราชมนตรี มอบทุน ป.ตรี  350 ทุน คลิกที่นี่