svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จุฬาราชมนตรี ประกาศวันที่ 2 พ.ค.เป็นวันอีฎิ้ลฟิตริ

02 พฤษภาคม 2565

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศว่าวันอีฎิ้ลฟิตริในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 65 พร้อมเผยแพร่สารจุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1443

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ จุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 

 

จุฬาราชมนตรี ประกาศวันที่ 2 พ.ค.เป็นวันอีฎิ้ลฟิตริ

 

นอกจากนั้นแล้ว สำนักจุฬาราชมนตรี ยังได้เผยแพร่สารจุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

"ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 พุทธศักราช 2565 นี้ ข้าพเจ้าของส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่าน และ ขอแสดงความยินดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงให้เราทุกคนปฏิบัติศาสนากิจ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้

 

ตลอดช่วงเวลา 1 เดือนที่ผู้ถือศีลอดมีความอดทนต่อการหิวกระหาย มีความอดกลั้นต่อกิเลสทั้งปวงเพื่อมุ่งมั่นแสวงหาความพึงพอพระทัยจากองค์อัลลอฮ์ และผลตอบแทนต่อพระองค์ทั้งการถือศีลอด การละหมาดในยามค่ำคืน การเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิด การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และการบริจาคทานต่างๆ ถือได้ว่าการปฏิบัติศาสนกิจเหล่านี้ได้สร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ถือศีลอด อันจะได้รับผล และการปลดเปลื้องความผิดต่างๆ ให้พ้นไปจากผู้ศรัทธาตามพระประสงค์แห่งพระองค์

ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านพึงตระหนักในการใช้ชีวิตหลังรอมฎอนอย่างมีความระมัดระวังและธำรงรักษาดุลยภาพนี้ไว้ให้คงมั่นตลอดไป

 

ข้าพเจ้าของดุอาต่อองค์อัลลอฮ์ โปรดอภิบาลประทานพรให้วันอีฎิ้ลฟิตรินี้ เป็นวันที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรม การให้อภัยต่อกัน การหยิบยื่นไมตรีจิตและความเป็นภราดรภาพต่อกัน วันที่ทุกคนได้ประสานกายประสานใจ ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กับเพื่อนร่วมชาติในการสร้างเสริมความสงบสุขในสังคมและปัจเจก เพื่อความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ และวิงวอนขอพรจากพระองค์ ได้โปรดอภิบาลให้พี่น้องมุสลิมและพี่น้องร่วมชาติทุกคนมีความสุขความจำเริญและความมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป
 

สารจุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1443

 

 

ขณะที่บรรยากาศการเฉลิมฉลองวันอีฎิ้ลฟิตริในต่างจังหวัด เป็นไปอย่างคึกคัก โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ได้เผยแพร่ภาพพี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลากว่า 1,000 คน ที่ร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในเทศกาลฮารีรายอ  วันอีฎิ้ลฟิตริ  มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา 

เทศกาลฮารีรายอ  วันอีฎิ้ลฟิตริ จังหวัดยะลา

 

เทศกาลฮารีรายอ  วันอีฎิ้ลฟิตริ จังหวัดยะลา

 

เทศกาลฮารีรายอ  วันอีฎิ้ลฟิตริ จังหวัดยะลา

 

ที่มาเรื่อง - ภาพ

  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา