svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์" ทำผิดกฏจราจร สแกนจ่ายได้ทันที เช็คช่องทางที่นี่

05 ธันวาคม 2565

“ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์" ทำผิดกฏการจราจร สแกนจ่ายได้ได้ทันที เช็คช่องทาง หลังตำรวจจราจรเริ่มใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ค.65 เป็นต้นมา

“ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์” ที่มี QR Code สแกนจ่ายค่าปรับ ตำรวจจราจรได้เริ่มใช้งานใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ค.65 เป็นต้นมา โดยเป็นการนำระบบเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาใช้ออกใบสั่งเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

 

ปัจจุบัน ใบสั่งของตำรวจจราจรจะมีอยู่ 3 รูปแบบ 

1) ใบสั่งแบบเขียนด้วยลายมือ

2) ใบสั่งสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะเป็นกรณีตรวจจับโดยกล้องอุปกรณ์ และ

3) ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใบสั่งจราจร ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เชื่อมโยงฐานข้อมูลใบสั่งของสถานีตำรวจทั่วประเทศ และกรมการขนส่งทางบก  เพื่อให้บริการรับชำระค่าปรับจราจรใบสั่งทุกประเภท สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการจ่ายค่าปรับ , การตรวจสอบคะแนน , การตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ , การตรวจสอบคะแนนความประพฤติ  รวมถึง การตรวจสอบสถานะใบขับขี่ สามารถตรวจสอบได้ เบื้องต้น 3 ช่องทาง 

  1. เว็บไซต์ E-Ticket PTM  ใช้หลังได้รับ ใบสั่งจราจร หรือ “ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์” ที่พัฒนา โดย ธนาคารกรุงไทย 
  2. แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) ที่ พัฒนา โดย NT  
  3. แอปพลิชัน เป๋าตัง สามารถ ชำระค่าปรับได้ โดยผ่านระบบออนไลน์