svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เปิด”คลังข้อมูลBig Data ติดปีก“เกษตรแม่นยำ”

11 พฤศจิกายน 2565

คว้ารางวัล “Excellent Open Data Hub” ในโครงการ DIGI DATA AWARDS หรือหน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐยอดเยี่ยม จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือสพร.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นหน่วยงานเนวิเกเตอร์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร และรับผิดชอบหลักจัดทำ Big Data ด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางหรือคลังข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ

 

ฉันทานนท์ วรรณเขจร จบปริญญาตรีบัญชี จากม.กรุงเทพฯ และได้ประกาศ นียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนิว แฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2540

“เปิด”คลังข้อมูลBig Data ติดปีก“เกษตรแม่นยำ”

เริ่มทำงานเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ที่สศก.และเติบโตในกระทรวงต่อเนื่อง ทั้งที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นผอ.สำนักการเกษตรต่างประเทศ

 

 2560 กลับมาเป็นรองเลขาฯสศก.อยู่ 2 ปี สลับไปเป็นผู้ตรวจฯปีหนึ่ง แล้วกลับมาเป็นเลขาฯสศก.เมื่อ 2563

สศก.โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กับหน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ระบบ Data Catalog ปัจจุบันมี 909 ชุดข้อมูล 17 กลุ่มข้อมูล จาก 91 องค์กร ผ่านเว็บไซต์ nabc-catalog.oae.go.th

 

ทั้งยังพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร พัฒนาแอพฯ ระบบบริการภาครัฐ เปิดให้บริการผ่านทางอินเตอร์เนต ใช้ได้ยันโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ข้อมูลเปิดด้านการเกษตรดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดนวัตกรรมและการให้บริการเชิงดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ

 

 สร้างเกษตรกรไทยเป็นชาวนา 4.0 หรือ “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์”


ฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คอลัมน์สปอตไลต์ หน้า 4 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,835 วันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565