เป้าหมายกรุงเทพฯ เป้าหมาย“โลกยั่งยืน”

28 ตุลาคม 2565

ใกล้เข้ามาทุกทีกับการประชุม สุดยอดผู้นำเอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.นี้

ที่ผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ จะมาพบปะกันแบบตัวเป็น ๆ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หลังว่างเว้นมา 2 ปี ได้แต่เจอกันผ่านจอออนไลน์ จากพิษโควิด-19

 

ครั้งนี้ยังเป็นจังหวะท้าทาย ว่าเอเปคอาจเป็นเวทีสมานรอยร้าว ลดความขัดแย้งโลกเพื่อนำสันติภาพกลับคืนมา จากภาวะโลกแตกร้าวยุคเปลี่ยนผ่านภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่ยังไม่ลงตัว ที่ฟาดหางความขัดแย้งไปทั่ว

และไม่เพียงเวทีผู้นำเอเปคที่จะเป็นบทสรุปการประชุมครั้งนี้ แต่ตลอดทั้งปี มีคณะของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคในทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ จนถึงรัฐมนตรี รวม 14 คลัสเตอร์ มาจัดประชุมต่อเนื่องในไทยนับร้อยเวที

 

มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นแม่งานหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่เป็นคนทำงานเบื้องหลัง

เป้าหมายกรุงเทพฯ เป้าหมาย“โลกยั่งยืน”

เชิดชาย ใช้ไววิทย์ เกิดเมื่อ 1 เมษายน 2512

 

จบปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ แล้วไปต่อต่างประเทศ ได้ Master of Arts, Faculty of Social Sciences, Keynes College จาก University of Kent at Canterbury

 

เป็นลูกหม้อกระทรวงการต่างประเทศ จนถึงปี 2552 เป็นที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา อยู่ 3 ปี กลับมาเป็นผอ.กองเอเชียตะวันออก 4 จนถึงปี 2560 ไปเป็นอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 

ปี 2562 กลับมาเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 

เตรียมงานเจ้าภาพการประชุมเอเปคมาแต่ต้นมือ

 

รวมทั้งยกร่าง “เป้าหมายกรุงเทพฯ” เพื่อเป็นแนวปฎิบัติของ 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ว่าด้วยภาคธุรกิจกับปัญหาโลกรวน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำกลับมาใช้ใหม่ และแก้ปัญหาขยะ เพื่อสร้าง “โลกยั่งยืน”

 

เชิดชาย ใช้ไววิทย์ 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

หน้า 4 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 33,8331 วันที่  30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565