วันหยุดเดือนพ.ย.65 มีกี่วัน วันลอยกระทงตรงกับวันอะไร เช็คเลย

27 ต.ค. 2565 | 04:00 น.

อัพเดทวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนนี้มีแค่ 3 จังหวัดที่ได้หยุดพิเศษ จะเป็นวันไหน จังหวัดอะไร เช็คเลย พร้อมตรวจสอบเทศกาลงานสำคัญประจำเดือน มีวันอะไรบ้าง วันลอยกระทง 2565 ตรงกับวันใด เตรียมปากกามาวงเลย

เดือนพฤศจิกายน 2565 ในเดือนนี้ มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมเข้ามา แต่ถือเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะข้าราชการ หน่วยงานรัฐ ใน 3 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งรัฐฯประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องจากจะมีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ


สรุปวันหยุดราชการกรณีพิเศษเดือนพฤศจิกายน 2565 มีเงื่อนไขดังนี้

 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่16 -18 พฤศจิกายน 2565 
 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะข้าราชการ หน่วยงานรัฐ ใน 3 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี 
 • จังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากนี้ องค์กรเอกชน ธนาคาร ไม่ได้หยุด

 

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ-วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565

สำหรับใครที่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือเป็นข้าราชการแต่ไม่ได้อยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว ก็ต้องรอวันหยุดในเดือนธันวาคม 2565 ต่อไป โดยเดือนหน้านั้นมีวันหยุดหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดยาว ส่วนจะเนื่องในโอกาสอะไรบ้างนั้น "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังนี้ 

 

วันหยุดราชการเดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 

 

วันหยุดธนาคารเดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 


วันหยุดธนาคาร-วันหยุดแบงก์ 2565

ส่วนวันสำคัญ-เทศกาลงานประเพณีต่างๆในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีดังนี้

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันลอยกระทง 
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ,วันเบาหวานโลก,วันคนพิการแห่งชาติ 
 • วันที่  20 พฤศจิกายน 2565 วันกองทัพเรือ 
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 วันวชิราวุธ,วันประถมศึกษาแห่งชาติ ,วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 วันขอบคุณพระเจ้า 
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 วันสาธารณสุขแห่งชาติ