วันพระไทย-วันพระจีนเดือนต.ค. - ธ.ค. 65 ตรงกับวันไหนบ้าง เช็คเลย

23 ตุลาคม 2565

วันนี้วันพระ เช็คเลยวันพระไทย -วันพระจีน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ตรงกับวันไหนบ้าง และวันลอยกระทงตรงกับวันใด

สายบุญสายธรรมเตรียมทบทวนวันพระที่เหลือของปีนี้กันได้เลย โดยวันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมทั้งวันพระไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึง เดือนธันวาคม 2565 รวมไปถึงวันพระจีน วันจับโหงว และวันชิวอิก จะตรงกับวันใด วันที่เท่าไรบ้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เลย พร้อมกันนี้ได้ปักหมุดวันลอยกระทงมาฝากคุณผู้อ่าน ซึ่งวันลอยกระทง 2565 จะเป็นวันไหนนั้น เช็คกันเลย


 
วันพระไทย - วันพระจีน เดือนตุลาคม 2565 


วันพระไทย

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565(วันออกพรรษา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล 
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล

วันพระจีน

 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 วันจับโหงว 
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565  วันชิวอิก 

 

วันพระไทย -วันพระจีน เดือนพฤศจิกายน 2565
วันพระไทย 

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีขาล (วันลอยกระทง)
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีขาล

วันพระจีน เดือนพฤศจิกายน 2565 

 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันจับโหงว 
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วันชิวอิก 

 

วันพระไทย -วันพระจีน เดือนธันวาคม 2565
วันพระไทย 

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล 
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนอ้ายปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีขาล 


วันพระจีน

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 วันจับโหงว 
 • วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 วันชิวอิก
   

นอกจากวันพระไทย - วันพระจีน ในช่วงท้ายปียังมีวันไหว้เจ้าจีนที่สำคัญอีกหนึ่งวัน ดังนี้ 

 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 วันไหว้ขนมบัวลอย(ไหว้ตังโจ่ย)

 

วันพระ 2565