วันพระเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2565 ตรงกับวันใดบ้าง เช็คที่นี่

20 ก.ค. 2565 | 03:36 น.

กางปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 เช็คเลยเหลือวันพระอีกกี่วัน ตรงกับวันที่เท่าไร วันใดบ้าง สายบุญสายธรรมเตรียมปักหมุดที่นี่

ผ่านพ้นวันพระใหญ่วันสำคัญของเหล่าพุทธศาสนิกชนไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หลังจากนี้จะมีวันพระใหญ่อีกหรือไม่ หรือวันพระในเดือนอื่นๆจะตรงกับวันไหนบ้าง ตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดยาวหรือไม่ วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จึงได้รวบรวมวันพระที่เหลือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 มานำเสนอ เหล่าสายบุญสายธรรมทั้งหลาย กางปฏิทินเอาปากกามาวงกันได้เลย

 

วันพระเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565(วันอาสาฬหบูชา)ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล 
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด  ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล
   

อนึ่งในเดือนกรฏาคม มีวันพระใหญ่ในวันที่ 13 ก.ค. ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และในวันที่ 14 ก.ค.เป็นอีกหนึ่งวันที่สายธรรมจะมีการทำบุญ เพราะเป็นวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ทั้ง 2 วันได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการปี 2565 อีกด้วย ขณะที่สถาบันการเงินประกาศให้วันที่ 13 ก.ค.เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน 

 

วันพระเดือนสิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล 
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า  ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล

 
อนึ่งเดือนสิงหาคม มีวันพระที่ตรงกับวันหยุดราชการ -วันหยุดสถาบันการเงิน ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นวันแม่ หรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันพระเดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ  ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีขาล


 
วันพระเดือนตุลาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565(วันออกพรรษา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล 
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล

 
วันพระเดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีขาล
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีขาล
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีขาล
   

วันพระเดือนธันวาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนอ้ายปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีขาล 
   

วันพระปี 2565

นอกเหนือจากวันพระไทยแล้ว วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ยังรวบรวมวันพระจีนมานำเสนอพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมัดรวมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 วันจับโหงว กับ วันชิวอิกจะตรงกับวันใดบ้าง เช็คเลย

 

เดือน กรกฎาคม  2565 (วันพระจีน)

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันจับโหงว 
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันชิวอิก 

 

เดือน สิงหาคม  2565 (วันพระจีน)

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันจับโหงว 
 • วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 วันชิวอิก 


เดือน กันยายน  2565 (วันพระจีน)

 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 วันจับโหงว 
 • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 วันชิวอิก 

 

 
เดือน ตุลาคม  2565 (วันพระจีน)

 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 วันจับโหงว 
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565  วันชิวอิก 

 

เดือน พฤศจิกายน 2565 (วันพระจีน)

 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันจับโหงว 
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วันชิวอิก 

 

เดือน ธันวาคม 2565 (วันพระจีน)

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 วันจับโหงว 
 • วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 วันชิวอิก