น้ำท่วมเชียงใหม่ เช็คปริมาณ “น้ำปิง” ทะลักเกินจุดวิกฤติ

03 ต.ค. 2565 | 02:00 น.

สถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมเชียงใหม่ มี 5 โซนจุดเสี่ยงรับมือน้ำปิงทะลัก เช็คปริมาณ “น้ำปิง” ทะลักเกินจุดวิกฤติ

น้ำท่วมเชียงใหม่ มี 5 โซนจุดเสี่ยงรับมือน้ำปิงทะลัก หลังระดับน้ำปิง สถานที่ P1 สะพานนวรัฐ แตะ 4.35 เมตร เกินจุดวิกฤติ 0.65 เมตร 

ขณะที่ เมื่อเวลา 06.00 น. สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ที่สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.65 เมตร (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.15 เมตร) ปริมาณน้ำ 470.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

 

ส่วนสถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.35 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.65 เมตร) ปริมาณน้ำ 675.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง

  • ปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 377.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มคงที่
  • ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 120.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
  • ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 60.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว
  •  สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 172.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  •  สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 268.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง
  • สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 122.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว