กรมทางหลวง เปิดเส้นทางน้ำท่วมรถผ่านไม่ได้ อัพเดทที่นี่

02 ตุลาคม 2565

สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด กรมทางหลวง เผย ทางหลวงถูกน้ำท่วมใน 24 จังหวัด ส่งผลกระทบการจราจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง มีเส้นทางไหน จังหวัดใดบ้าง อัพเดทที่นี่

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู สถานการณ์ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2565 พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ ในพื้นที่ 24 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย อุบลราชธานี หนองบัวลำภู ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี นครสวรรค์ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย พิษณุโลก ปราจีนบุรี พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แพร่ และ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 68 สายทาง 90 แห่ง

 

การจราจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง ดังนี้ 

1.จังหวัดขอนแก่น

 • ทางหลวงหมายเลข 229 บ้านไผ่ – มัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี ช่วง กม.ที่ 24+000 – 24+595 ระดับน้ำ 45 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

2. จังหวัดชัยภูมิ

 • ทางหลวงหมายเลข 2179 จตุรัส – บำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ ช่วง กม.ที่ 13+500 – 13+600 ระดับน้ำ 80 ซม. น้ำกัดเซาะคันทาง การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน      

3. จังหวัดศรีสะเกษ

 • ทางหลวงหมายเลข 226 ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 312+200 – 313+384 ระดับน้ำ 35 - 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 

4. จังหวัดศรีสะเกษ

 • ทางหลวงหมายเลข 2412 ท่าศาลา – ละทาย อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 12+000 – 16+500ระดับน้ำ 30 - 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน     

5. จังหวัดสุรินทร์

 • ทางหลวงหมายเลข 226 ลำน้ำชี – บ้านพม่า อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 163+250 – 163+750 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2485 และ ทล.293 แทน 

6. จังหวัดนครราชสีมา

 • ทางหลวงหมายเลข 2150 คง – โนนไทย อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 40+000 – 40+300 ระดับน้ำ 20 - 50 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 

7. จังหวัดลพบุรี

 • ทางหลวงหมายเลข 205 เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ อ.ชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 82+800 – 84+600 ระดับน้ำ 30 – 50  ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ 

8. จังหวัดลพบุรี

 • ทางหลวงหมายเลข 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม อ.ชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 1+100 – 3+050 ระดับน้ำ 50 – 80  ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 

9. จังหวัดลพบุรี

 • ทางหลวงหมายเลข 2275 หนองบง – ซับลังกา อ.ชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 0+500 – 4+200 ระดับน้ำ 50 – 80  ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 

10. จังหวัดเพชรบูรณ์

 • ทางหลวงหมายเลข 2219 หนองมะค่า – ศรีเทพน้อย อ.ศรีเทพ ช่วง กม.ที่ 78+000 – 83+500 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ 

11. จังหวัดลำพูน

 • ทางหลวงหมายเลข 1010 ร้องธาร – ม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง ช่วง กม.ที่ 15+050 – 15+300 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 40 - 50  ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ 

12. จังหวัดเชียงใหม่

 • ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่ อ.หางดง ช่วง กม.ที่ 13+600– 13+800 ระดับน้ำ 50 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทช 3035 แทน 

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วม ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเผ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา

 

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1