นายกฯ สั่ง รมว.วัฒนธรรม ดัน "ชุดไทยพระราชนิยม" ขึ้นทะเบียนยูเนสโก

27 ก.พ. 2567 | 07:35 น.

นายกฯ กำชับ รมว.วัฒนธรรม เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อมูล "ชุดไทยพระราชนิยม" ในการพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก

27 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีข้อสั่งการ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้

นายกฯ กล่าวขอให้ กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัดการดำเนินการการจัดทำข้อมูลเสนอต่อยูเนสโก ในการพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ชุดไทยพระราชนิยม) เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกโดยให้เรื่องดังกล่าวเป็นลำดับความสำคัญหลัก เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

และนำส่งเอกสารข้อมูลต่อยูเนสโก ในการตรวจสอบเอกสาร และพิจารณา นำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของยูเนสโกเพื่อประกาศต่อไป โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ในการผลักดันวัฒนธรรมไทย และยกระดับไปสู่ระดับโลก 

นอกจากนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานลวดลายผืนผ้าจำนวน 4 ลาย ได้แก่

1.ลายวชิรภักดิ์

2.ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

3.ลายหัวใจ

4.ลายดอกรักราษฎร์ภักดี

นายกฯ จึงขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการ และประชาชนในการใช้ลายผ้าดังกล่าวในการแต่งกายเพื่อส่งเสริมลายผ้าของพระองค์หญิงโดยพร้อมเพรียงกันและเพื่อเป็นการเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว