10 อันดับ อาชีพดาวรุ่ง-ร่วง ยุค AI ในปี 2027

08 พฤษภาคม 2566

10 อันดับ อาชีพดาวรุ่ง-ร่วง ในปี 2027 ใครอยากประสบความสําเร็จในอนาคต ต้องเตรียมตัว พบ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มาแรง ขณะ พนักงานธนาคาร ลูกค้าสัมพันธ์ น่าห่วงสุด

8 พฤษภาคม 2566 -ในรายงานฉบับล่าสุด ของ Future of Jos Report 2023 โดย World Economic Forum ได้วิเคราะห์ แนวโน้มงานและทักษะสำคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2023-2027) ซึ่งนับเป็นข้อมูลเชิงลึก และทำนายอนาคตของตลาดแรงงานโลกไว้อย่างน่าสนใจ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนับหลังจากนี้ 

โดยเฉพาะ การนำเทคโนโลยี เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทางธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร ในสายงานอาชีพต่าง ๆเช่นกัน ก่อให้เกิดงานใหม่ และอาจทำให้งานบางอย่างหมดไปจากตลาด ดังนี้ 

10 อันดับ อาชีพดาวรุ่ง-ร่วง ยุค AI ในปี 2027

10 อาชีพดาวรุ่งยุค AI

 1. ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน 
 3. นักวิเคราะห์ข่าวกรองธุรกิจ 
 4. นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
 5. วิศวกรด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 
 6. นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 7. วิศวกรหุ่นยนต์ 
 8. วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 9. ผู้ควบคุมอุปกรณ์การเกษตร
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 
   

10 อาชีพดาวร่วงน่าห่วง

 1. พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่ดูแลลูกค้า 
 2. พนักงงานบริการไปรษณีย์
 3. พนักงานแคชเชียร์และพนักงานขายตั๋ว
 4. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
 5. เลขานุการฝ่ายดำเนินการและดูแลผู้บริหาร
 6. พนักงานบันทึกวัสดุและจัดเก็บสต็อก
 7. พนักงานบัญชี ทำบัญชี และ จ่ายเงินเดือน 
 8. ผู้บัญญัติ และเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
 9. เจ้าหน้าที่สถิติ การเงิน และ ประกันภัย
 10. พนักงานขายแบบ Door-to-Door งานค้าขายตามท้องถนน 


ข้อมูล /ภาพ : เพจ รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ,World Economic Forum