4 Soft Skills สร้าง ‘ทักษะที่ไม่มีใครแทนได้’

16 เม.ย. 2566 | 05:27 น.

SEAC แนะ เร่งสร้าง “ทักษะที่ไม่มีใครแทนได้” ส่องหา “The Lost Skills” ทักษะที่ขาดหายไป ด้วยการใฝ่เรียนรู้ UpSkill-ReSkill สม่ำเสมอ เพราะทุกอย่างสามารถเรียนรู้และฝึกฝน พร้อมย้ำห้ามลืม “Soft Skills”   

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เขียนหนังสือ “The Lost Skills” ได้กล่าวในงาน SOFT SKILLS BOOTCAMP ครั้งที่ 1 “Work Life Enhance” หัวข้อ “The Lost Skills” ของ SEAC ว่า ให้มนุษย์งานทั้งหลาย ลองสำรวจทักษะชีวิตที่หลายคนอาจหลงลืมหรือทำหล่นหายไป โดยเฉพาะ “Soft Skills” ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ
 

จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด, มูลนิธิคาร์เนกี และศูนย์วิจัยสแตนฟอร์ด ได้ทำงานวิจัย พร้อมระบุว่า 85% ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการมี Soft Skills ที่ดี หากขาด Soft Skills จะทำให้มาตรฐานการทำงานลดลง ประสิทธิภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ลดลง และยังส่งผลกระทบต่อการผลิตบุคลากรใหม่ ๆ ในวงกว้าง

4 Soft Skills ที่ “ศ.ดร.นภดล” แนะนำ ประกอบด้วย
 

1. “ทักษะการเรียนรู้” เนื่องจากยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เรื่องที่เคยสอนเคยเรียนกันในคลาสทุกวันนี้ ปีหน้าอาจล้าสมัยไปแล้ว เพราะฉะนั้น การฝึกตัวเองให้รักการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และต้องรู้ด้วยว่า เรียนไปแล้วได้อะไร ความรู้ชุดนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงไหม เพื่อทำให้การเรียนอะไรสักอย่างมีความหมาย  
 

2. “ทักษะการเลือก” เลือกโฟกัสบางเรื่อง เพราะยากที่จะเก่งทุกเรื่องในเวลาเดียวกัน เราต้องมีทักษะในการคัดกรองสิ่งที่ควรต้องเรียน และนำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อไม่ให้ตัวเอง Overload จนเกินไป  

3. “ทักษะที่ไม่มีใครมาแทนได้” ยุคนี้เป็นยุคที่น่ากลัวสำหรับคนเก่ง เพราะไม่ว่าทักษะใด ก็มีโอกาสที่จะปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานได้ ไม่ว่าจะเป็นงานสายบัญชี, พิสูจน์อักษร, งานออกแบบ ไปจนถึงงานสายความคิดสร้างสรรค์อย่าง Creative Content หรือนักเขียนบทความ การรับมือที่ดีที่สุดคือการ Up-Skill & Re-Skill อยู่เสมอ เพื่อสร้าง “ทักษะที่ไม่มีใครมาแทนได้” ให้เกิดขึ้นในตนเอง  
 

4. “ทุกอย่างเรียนรู้และฝึกฝนได้” เราต้องเชื่อมั่นว่า เราสามารถ ‘เรียนรู้และฝึกฝนได้’ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ อะไรก็ตามที่เราเคยไม่เก่ง ไม่เคยทำได้มาก่อน หากได้ลองเปิดโอกาสเพื่อฝึกฝนตนเองดู ก็อาจพัฒนาจนกลายเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อตัวเองและโลกใบนี้ก็ได้ 


หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,878 วันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2566