เปิด 10 อาชีพที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้ ตามความเห็นของ ChatGPT

08 เมษายน 2566

เปิด 10 อาชีพที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้ ตามความเห็นของ ChatGPT หมอเฉลิมชัยเผยมีผู้ลองตั้งคำถามกับ ChatGPT ว่าคิดเห็นอย่างไรกับ 10 การงานที่ AI ไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนคนได้

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า 10 อาชีพที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้ ตามความเห็นของ ChatGPT

หมอเฉลิมชัยท้าวความถึง ข่าวคราวฮือฮาเรื่อง AI ที่ชื่อว่า ChatGPT มีความสามารถสูงมาก นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ก็มีผู้คนเข้ามาสอบถาม ร่วมพูดคุยทดสอบกัน นับ 100 ล้านคน และต้องทึ่งในความสามารถที่สูงมากขึ้นเป็นลำดับ จนหลายเรื่องใกล้เคียงกับมนุษย์แล้ว เช่น

 • ทำคะแนนข้อสอบแพทย์สหรัฐอเมริกาได้ดี (USMLE)
 • ทำคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ของเนติบัณฑิต (BAR)
 • ทำคะแนนสอบผ่านการเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)

หมอเฉลิมชัยบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนความวิตกกังวลว่า ChatGPT จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ ในงานหลายอาชีพ หลายตำแหน่ง จากความสามารถที่มี และจะมีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในอนาคตอันใกล้นี้

จากประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ลองตั้งคำถามกับ ChatGPTเองว่า คิดเห็นอย่างไรกับ 10 อาชีพหรือ 10 การงานที่ AI ไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนคนได้ในอนาคตอันใกล้

หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็น 10 อาชีพที่ยังปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่
พบว่าทั้ง 10 อาชีพที่ ChatGPT ตอบได้แก่

 • นักสังคมสงเคราะห์ เพราะจะต้องมีเรื่องความเห็นอกเห็นใจ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และการคิดวิเคราะห์
 • บุคลากรทางสาธารณสุข เพราะจะต้องมีการตัดสินใจที่บูรณาการเรื่องซับซ้อนหลายมิติ ไม่ใช่ความรู้ตรงไปตรงมาเรื่องสาธารณสุขเท่านั้น
 • ครู เพราะการสอนนักเรียนที่ดี จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับตัวเก่ง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • นักศิลปะ เพราะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ
 • นักวิทยาศาสตร์ เพราะต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูง เพื่อตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • นักกฏหมาย เพราะต้องใช้ตรรกะตีความขั้นสูง เพื่อประกอบการตัดสินใจในมิติของกฎหมายด้านต่างๆ
 • นักประพันธ์ เพราะต้องใช้จินตนาการ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถเชิงซ้อนของอารมณ์และความคิด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ก็ต้องมีอารมณ์ ความเข้าอกเข้าใจ ความเห็นใจ และมนุษยสัมพันธ์สูง
 • เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า เพราะต้องมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความต้องการ จึงสามารถตอบสนองกับความหลากหลายของลูกค้าได้
 • ผู้ประกอบการ เพราะจะต้องคิดวิเคราะห์เรื่องโอกาส ความเสี่ยง  ตลอดจนต้องพยายามทำให้สำเร็จ

อย่างไรก็ดี หมอเฉลิมชัยบอกด้วยว่า ยังมีความเห็นที่แตกต่างของผู้เชี่ยวชาญว่า 10 งานที่น่าจะสูญเสียหรือมีความเสี่ยงต่อ AI ที่จะมาแย่งงานนั้น มีหลายงานทีเดียวที่ซ้อนกับงานที่ ChatGPT ตอบว่ามีความปลอดภัย

แม้จะมีความเห็นแตกต่างกันพอสมควร แต่ทิศทางที่ชัดเจนก็คือ AI เก่งขึ้นทุกวัน พัฒนาตลอดเวลา ในขณะที่มนุษย์มีความเก่งค่อนข้างจะคงที่สม่ำเสมอ
 
"ช่องว่างในหลากหลายอาชีพ ที่ AI ยังสู้ไม่ได้ ทำแทนมนุษย์ไม่ได้นั้น ในอนาคตอันใกล้ ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไปตลอด เพราะ AI ก็จะพัฒนาเก่งขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง และจะขยับเข้ามาแทนที่ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน" หมอเฉลิมชัยกล่าวปิดท้าย