svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมประมง เปิดเข้าชมฟรีอควาเรียมสัตว์น้ำหาดูยากเป็นของขวัญปีใหม่

20 ธันวาคม 2565

กรมประมงเปิดให้เข้าชมฟรี อควาเรียมสัตว์น้ำหาชมยาก 10 แห่งและศูนย์ประมง 43 แห่ง เริ่ม 30 ธันวาคมนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ 2566

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาชีวิตสัตว์น้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 43 แห่ง และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566  

 

นอกจากนี้ที่ศูนย์วิจัยฯ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุงต่อศูนย์ด้วย 

 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าชมฟรี มีดังนี้

1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

 • ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
 • โทร. 0 3865 3741 

 

2.สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 

 • ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร  
 • โทร. 0 5661 1309 

 

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล 

 • ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร. 0 7477 5455

 

4.สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล 

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • โทร. 0 7477 5455 

 

5.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 • ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • โทร. 0 5536 9066

6.พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 • โทร. 0 54431 1251 

 

7.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา)

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • โทร. 0 5627 4503 

 

8.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน)

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • โทร. 0 4271 1447 

 

9.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

 • ตั้งอยู่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • โทร.0 3943 3216-8 

 

10. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 • โทร. 0 7643 2212-4