svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 แรงงานต่างด้าวทะลักหนักจ่าย3หมื่นให้พาหลบหนีเข้าเมือง 

02 ตุลาคม 2565

การนำพาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สร้างภาระเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงตลอดแนวชายแดน ที่ต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน สามารถสกัดกั้นจับกุมขบวนการขนย้ายแรงงาข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองต่อเนื่อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่่ผ่านมา ในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา พบมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวนค่อนข้างมาก ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปิดด่านชายแดน ห้ามการเข้า - ออกของบุคคลโดยเด็ดขาด แต่จากความต้องการแรงงานในประเทศไทยที่ยังมีสูง รวมถึงปัญหาทางการเมือง และสภาพเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศเมียนมา ทำให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเมียนมาเพิ่มมากขึ้น 

 แรงงานต่างด้าวทะลักหนักจ่าย3หมื่นให้พาหลบหนีเข้าเมือง 

โดยมีการนำพาของกลุ่มขบวนการลักลอบพาแรงงานหลบหนีเข้าเมืองภายในประเทศไทย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่   และแม่ฮ่องสอน จะมีค่าใช้จ่ายในการนำพา ประมาณ 1,000 - 3,000 บาท/คน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองราง ปางหลวง เมืองเมียวดี เมืองกอน และเมืองสู ประเทศเมียนมา ปลายทางจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่  สำหรับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำพาประมาณ 20,000-30,000 บาท/คน 

 

ส่วนใหญ่เดินทางมาจาก จังหวัดมูด็อง เมืองทวาย เมืองย่างกุ้ง และภาคพะโค ประเทศเมียนมา ปลายทางจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 

 แรงงานต่างด้าวทะลักหนักจ่าย3หมื่นให้พาหลบหนีเข้าเมือง 

 แรงงานต่างด้าวทะลักหนักจ่าย3หมื่นให้พาหลบหนีเข้าเมือง 

จากปัญหาดังกล่าว ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ รวมทั้งกระทรวงแรงงาน ได้ประสานการทำงานร่วมกัน ในการผนึกกำลังร่วมเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน และตรวจตราพื้นที่ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบค้าอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

หลายคนมองว่า  ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้วปัญหาเหล่านี้บ่อนทำลายทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และยังเป็นต้นตอของปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนาน 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เนื่องจากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการคัดกรอง การตรวจเชื้อ ได้นำพาเชื้อเข้ามาในประเทศ และเกิดแหล่งแพร่เชื้อใหม่อยู่เสมอ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

ขณะเดียวกันสถานการณ์เช่นนี้ เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนได้เสียสละ และปฏิบัติงานกันอย่างหนัก เพื่อความมั่นคงของประเทศ ปกป้องประชาชนในประเทศให้อยู่อย่างสงบสุข ที่ทุกคนสามารถร่วมกันช่วยแก้ปัญหา ในการแจ้งข้อมูลเบาะแส กลุ่มขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ค้าอาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ  กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ 

 

หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรงกับกองกำลังผาเมือง สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย กองกำลังนเรศวร พื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน กองกำลังสุรสีห์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กองกำลังเทพสตรี พื้นที่จังหวัดระนอง หรือศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงที่ 3 ทั้งทางโทรศัพท์หรือเพจเฟซบุ๊ก