svasdssvasds

คลายล็อกดาวน์เชียงใหม่ ล่าสุด มีมาตรการอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่

06 ต.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 11.7k

ตรวจสอบ มาตรการคลายล็อกดาวน์ จังหวัดเชียงใหม่ รอบล่าสุด ที่เริ่มมาตรการ 1 ตุลาคม 2564 มีมาตรการเปิด/ปิดกิจกรรม กิจการอะไรบ้าง สรุปให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการคลายล็อกดาวน์ และประกาศเคอร์ฟิว ที่เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระบุอยู่ใน “ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)” เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 

แต่มีคำถามมายัง “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มาตรการคลายล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวล่าสุด สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีมาตรการอะไรบ้าง 

ข้อมูลจากแฟนเพจ “ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่” ระบุเมื่อ 29 กันยายน 2564 ระบุมาตรการคลายล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวล่าสุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งที่ 174/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 98/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 

 

สถานที่ที่ยังไม่ได้การอนุมัติให้เปิด ได้แก่  

 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
 • ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต
 • สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 

หากมีเหตุผลความจำเป็นจะเปิดให้ดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่กำหนด

คลายล็อกดาวน์เชียงใหม่ ล่าสุด มีมาตรการอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่

สถานที่ที่อนุมัติให้เปิด

ร้านอาหาร

 • อนุมัติให้มีการแสดงดนตรีในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้
 • สามารถเล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ
 • ให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทำการแสดง
 • ทั้งนี้อนุญาตให้เล่นดนตรีได้ไม่เกิน 23.00 น.

 
โรงภาพยนตร์ 

 • สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
 • จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง โดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 • งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์

 

สนามกีฬากลางแจ้งหรือในร่มที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 

 • เปิดให้บริการได้ถึง 21.00 น. โดยกีฬาในร่ม แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม 
 • สำหรับกีฬากลางแจ้ง แข่งขันได้โดยมีผู้ชมไม่เกิน 25 % ของความจุสนาม 
 • ผู้ชมต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดหรือมีหลักฐานแสดงผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK รวมไปถึงสระว่ายน้ำสาธารณะสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 21.00 น.

และให้สถานประกอบการหรือกิจการอื่นๆ ที่เปิดดำเนินการได้ทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

 

ผู้ใดฝ่าฝืน

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลายล็อกดาวน์เชียงใหม่ ล่าสุด มีมาตรการอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่

คลายล็อกดาวน์เชียงใหม่ ล่าสุด มีมาตรการอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่

ที่มา ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด