เคอร์ฟิวล่าสุด กรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่สีแดงเข้ม29จว. กี่โมง ถึงวันไหน

30 ก.ย. 2564 | 17:30 น.

ตรวจสอบ มาตรการ “คลายล็อกดาวน์” วันนี้มีผลบังคับใช้ 1ตุลาคม เป็นต้นไป ลดเวลาเคอร์ฟิว กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด กี่โมง ถึงวันไหน สรุปให้ที่นี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกที่มาตรการคลายล็อกดาวน์ รอบล่าสุดมีผลบังคับใช้ ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือ การลดเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหสถาน ที่ลดเวลาไป 1 ชั่วโมง 

จากเดิมช่วงเวลาเคอร์ฟิวอยู่ที่ช่วงเวลา 21.00-04.00น. แต่เคอร์ฟิวล่าสุดเริ่ม 1ต.ค.64 จะอยู่ที่ช่วงเวลา 22.00-04.00น. 

ซึ่งเคอร์ฟิวล่าสุด ระบุอยู่ใน "ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)" เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ในราชกิจจานุเบกษา ที่ระบุโดยว่า 

การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน(เคอร์ฟิว) 

  • สําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม) 
  • ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง  04.00น. ของวันรุ่งขึ้น 
  • ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

มาตรการคลายล็อกดาวน์ ลดเวลาเคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1ตุลาคม 2564

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)