อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 25 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้างเช็คเลย

28 ก.ย. 2564 | 23:58 น.

สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด พบสามารถสัญจรผ่านได้ 62 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (28 ก.ย. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, ลพบุรี, ระยอง, พิจิตร, เพชรบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, สระแก้ว และกาญจนบุรี รวม 87 สายทาง 

สามารถสัญจรผ่านได้ 62 สายทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง

อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 25 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้างเช็คเลย

1. จังหวัดเลย 1 สายทาง

- สายทาง ลย.2023 แยก ทล.21 - โคกนกกระบา อ.ภูเรือ จ.เลย ผิวจราจรทรุดตัว

2. จังหวัดสุโขทัย 5 สายทาง

- สายทาง สท.4011 แยก ทล.1056 – บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง สท.4003 แยก ทล.1293 - บ้านบางกระบาน อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 23 เซนติเมตร

- สายทาง สท.5004 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 – บ้านทุ่งหลวง อ.เมือง, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 6 เซนติเมตร

- สายทาง สท.3017 แยก ทล.101 - บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 18 เซนติเมตร

อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 25 สายทาง รถผ่านไม่ได้ ที่ไหนบ้างเช็คเลย

3. จังหวัดนครสวรรค์ 17 สายทาง

- สายทาง นว.4007 แยก ทล.1119 - บ้านคลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

- สายทาง นว.1001 แยก ทล.1 - บ้านลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง นว.2019 แยก ทล.11 - บ้านดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง นว.1046 แยก ทล.1 - บ้านหนองนมบัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

- สายทาง นว.4020 แยก ทล.3004 - บ้านสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ผิวทางชำรุด

- สายทาง นว.4024 แยก ทล.1145 – บ้านเขาโคกเผ่น อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง นว.2032 แยก ทล.11 - บ้านโคกสะอาด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ น้ำกัดเซาะไหล่ทาง

- สายทาง นว.4029 แยก ทล.1072 - บ้านเข้าแม่กระทู้ อ.ลาดยาว, แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง นว.2037 แยก ทล.11 – บ้านท่าตะโก อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง นว.4039 แยก ทล.1412 - บ้านสายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง นว.3042 แยก ทล.225 - บ้านจิกยาว อ.ชุมแพ, หนองบัว จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง นว.4047 แยก ทล.3329 – บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว อ.ตาคลี, พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004  - บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 - บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง นว.4097 แยก ทล.3330 – บ้านวังกระโดนน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง นว.4101 แยก ทล.1072 – บ้านวังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง นว.4105 แยก ทล.3004 - บ้านซับสมบูรณ์ - ซับใหญ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ท่วมสูง 10 เซนติเมตร

4. จังหวัดกำแพงเพชร 5 สายทาง

- สายทาง กพ.4034 แยก ทล.1072 - บ้านแปลงสี่ อ.ปางศิลาทอง, คลองลาน จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง กพ.4014 แยก ทล.1242 – เทศบาลตำบลปากดง อ.ปางศิลาทอง, คลองขลุง, เมือง จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง กพ.1028 แยก ทล.1 - บ้านหนองปิ้งไก่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร

- สายทาง กพ.1029 แยก ทล.1  - บ้านรวมใจภักดิ์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (ผ่านไม่ได้)

5. จังหวัดพิจิตร 2 สายทาง

- สายทาง พจ.2033 แยก ทล.11 - บ้านดงสว่าง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร

- สายทาง พจ.4028 แยก ทล.1069 – บ้านห้วยหลัว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

6. จังหวัดนครราชสีมา 3 สายทาง

- สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148 - บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง นม.4006 แยก ทล.2226 – อำเภอห้วยแถลง อ.พิมาย , ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 – บ้านหนองหัวฟาน อ.โนนสูง, ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

7. จังหวัดชัยภูมิ 12 สายทาง

- สายทาง ชย.3009 แยก ทล.201 - แยก ทล.2051 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – แยกบ้านเขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 - แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)   

- สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037- แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ชย.4035 แยก ทล.2180 - แยก ทล.2369 อ.เนินสง่า, พระทองคำ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

- สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จตุรัส, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ชย.4050 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อ.บำเหน็จณรงค์, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.354 อ.จัตุรัส, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง ชย.3049 แยก ทล.3212 – บ้านหนองประดู่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ชย.3016 แยก ทล.202 – บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

8. จังหวัดขอนแก่น 3 สายทาง

- สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 47 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ขก.2071 แยก ทล.12 – บ้านสามสวน อ.หนองเรือ, บ้านแท่น จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ขก.3055 แยก ทล. 229 - บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 23 เซนติเมตร

9. จังหวัดศรีสะเกษ 6 สายทาง

- สายทาง ศก.3040 แยก ทล. 221 อำเภอกันทรลักษ์ - อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ศก.5049 แยกทางหลวงชนบท ศก.4003 - บ้านโคก อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ศก.4035 แยก ทล.2157 - บ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร

- สายทาง ศก.4001 แยก ทล.2201 - บ้านแซร์ไปร์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

- สายทาง ศก.3028 แยก ทล.226 – บ้านคูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร

- สายทาง ศก.5050 แยกเทศบาลตำบลขุขันธ์ – บ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

10. จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง

- สายทาง อจ.4023 แยก ทล.2134 - บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

11. จังหวัดชัยนาท 2 สายทาง

- สายทาง ชน.4039 แยก ทล.3212 - บ้านหนองประดู่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3212 - บ้านหัวรอ อ.เมือง จ.ชัยนาท เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

12. จังหวัดลพบุรี 25 สายทาง

- สายทาง ลบ.3004 แยก ทล.205 – บ้านหนองเกตุ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.3005 แยก ทล.205  - บ้านเขาตะแคง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.2007 แยก ทล.21 – บ้านหินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.1008 แยก ทล.1 – บ้านดงพลับ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.4011 แยก ทล.2340 – บ้านห้วยสาราม อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.1013 แยก ทล.1 – บ้านเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.4016 แยก ทล.2219 – บ้านกระดานเลื่อน อ.หนองม่วง, สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.1017 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.3020 แยก ทล.205 – บ้านปรางค์น้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.5025 แยกทางหลวงชนบท ลบ.2134 – บ้านเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ท่าหลวง, พัฒนานิคม, วังม่วง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.2047 แยก ทล.21 – บ้านชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.3033 แยก ทล.205 – บ้านซับกระโดน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ลบ.2134 แยก ทล.21- บ้านหนองสรวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260 - บ้านซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.5024 แยกถนน อบต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.4027 แยก ทล.2340 - บ้านหนองอีเก้ง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.4001 แยก ทล.2236 - บ้านสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.5140 แยกถนน อบจ.ลพบุรี - บ้านตะกรุดหว้า อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.4056 แยก ทล.2340 - บ้านประดู่งาม อ.โคกเจริญ, ศรีเทพ (เพชรบูรณ์) จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260 - บ้านซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล, ท่าหลวง, พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง ลบ.4182 แยก ทล.2219 – บ้านตะคร้อ อ.โคกเจริญ, ไพศาลี จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

- สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

13. จังหวัดระยอง 1 สายทาง

- สายทาง รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อ.แกลง, นายายอาม, ท่าใหม่, แหลมสิงห์ จ.ระยอง น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

14. จังหวัดสระแก้ว 2 สายทาง

- สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

- สายทาง สก.3085 แยก ทล.348 – บ้านนางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.สระแก้ว น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร

15. จังหวัดกาญจนบุรี 1 สายทาง

- สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086 - บ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี คอสะพานทรุดตัว (ผ่านไม่ได้)

16. จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง

- สายทาง พบ.1015 แยก ทล.4 – บ้านจะโปรง อ.เขาย้อย, หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่/เรือ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน  โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ที่มา : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม