อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 11 จว. 29 สายทาง รถผ่านไม่ได้

28 ก.ย. 2564 เวลา 1:47 น. 4.5k

กรมทางหลวง เผยสถานการณ์น้ำท่วม 2564 กระทบเส้นทางแล้ว 37 จังหวัด 121 สายทาง รถผ่านไม่ได้ 11 จังหวัด 29 สายทาง มีเส้นทางไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงในระหว่างวันที่ 14 – 27  กันยายน 2564  พบว่า ทางหลวงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 37  จังหวัด 121 สายทาง  ผ่านไม่ได้ 11 จังหวัด 29 สายทาง ดังนี้ 

 

สำหรับเส้นทางที่การจราจรผ่านไม่ได้ 11 จังหวัด 29 สายทาง(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 17.00 น.) มีดังนี้ 

 

1. จ.ชัยภูมิ  2 สายทาง ได้แก่ 

 •    ทล.201 (ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี ที่ กม.84+-300) 
 •    ทล.2170  (ตอน วัดปทุมชาติ-หนองจาน ที่ กม.0+000-4+100 , กม.15+000-18+000)

2. จ.นครราชสีมา  3 สายทาง ได้แก่

 •     ทล.201  (ตอน ด่านขุนทด-หนองบัวโคก ที่ กม.กม.44+000- 48+300) 
 •     ทล.2217 (ตอนด่านขุนทด-หนองกราด เป็นช่วงๆ หากเดินทางไป จ.ชัยภูมิ ใช้ ทล.2 แทน)
 •     ทล.2246 (ตอน โคกสี-ตะโก ที่ กม.49+945 หากเดินทางไป จ.ชัยภูมิ ใช้ ทล.202  หรือ ทล.2160 แทน)  

3. จ.สุโขทัย  6 สายทาง ได้แก่ 

 •    ทล.12 (ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย  ที่ กม.168+178-  กม.171+270 )  
 •   ทล.101 (ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง ที่ กม.79+969-82+000)
 •   ทล.125 (ตอน แจกัน-บ้านสวน ที่ กม.14+450-19+400)
 •   ทล.1347 (ตอน วัดโคก-สระบัว ที่ กม.1+800-3+200 หากเดินทางจาก จ.ตาก ไป จ.พิษณุโลก ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 แทน)
 •    ทล.1195 ตอน สุโขทัย-เดวิด ที่ กม.0+000-1+900

4. จ.ลพบุรี 3 สายทาง  ได้แก่

 •    ทล.2243 (ตอน บัวชุม-สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 และที่ กม.1+400)
 •    ทล.2260 (ตอน ลำสนธิ-ซับลังกา ที่ กม.1+800-2+500)
 •    ทล.205 (ตอน เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ที่ กม.100+400 – กม.104+800 , กม.82+900 ทางลอดใต้สะพานแม่น้ำป่าสัก, ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่ ที่ กม.53+300-53+500 ,และตอน  ดงพลับ-ม่วงค่อม เป็นช่วงๆ  เดินทางไป จ.ลพบุรี ใช้ ทล.2 หรือ ทล.21 แทน ) 

5. จ.กำแพงเพชร  1 สายทาง ได้แก่

 • ทล.1 (ตอน โนนปอแดง-ปากดง  เป็นช่วงๆ)

6. จ.อ่างทอง 1 สายทาง ได้แก่

 • ทล.32  (ตอน นครหลวง-อ่างทอง บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด)
   

7. จ.เพชรบูรณ์  2 สายทาง  ได้แก่ 

 •    ทล.21  (ตอน ศรีเทพ-ซับสมอทอด ที่ กม.112+700  -กม.116+000 และตอน คลองกระจัง-ศรีเทพ ที่ กม.99+000-102+500)  
 •    ทล.2275 (ตอน แยกศรีเทพ-ซับบอน ที่กม.33+000-34+000 และที่ กม.44+000-48+500) 

8. จ.สุพรรณบุรี 2 สายทาง  ได้แก่

 •   ทล.33 (ตอน สุพรรณบุรี-นาคู   ที่ กม.9+886  สะพานคลองทับน้ำ)
 •   ทล.340 (ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ที่ กม.59+674 สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม)  

9. จ.นครสวรรค์ 6 สายทาง  ได้แก่  

 •      ทล.11 (ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ที่ กม.68+725 แ ละที่ กม.71+600-72+000 และ ไดตาล-น้ำสาดเหนือที่ กม.71+600-72+000 เดินทางไป จ.พิจิตร ใช้ ทล.1145 แทน)
 •     ทล.225  (ตอน เกยชัย-ศรีมงคล ที่ กม.82+000-84+500)
 •     ทล.1072 (ตอน ลาดยาว-เขาชนกัน  ที่ กม.62+000-63+000 และ กม.44+665 ใช้ทางเลี่ยง ทล. 1072 กม.22+300 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล. 3013 กม.42+900  มุ่งหน้าสู่ อ.ชุมตาบง ทล. 3473 กม. 27+500 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล. 3504 มุ่งหน้าไปสู่ จ.กำแพงเพชร)  
 •    ทล.1119 (ตอน หนองผักหวาน-ท่าตะโก) ที่ กม.31+800-34+000
 •    ทล.3004  (ตอน ท่าตะโก-ไดตาล ที่ กม.49+000)  
 •    ทล.3330 (ตอน เกษตรชัย-สำโรงชัย ที่ กม.20+200-29+000)

10. จ.อุทัยธานี 1 สายทาง ได้แก่

 • ทล.3456 (ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ที่ กม.3+604)

11. จ.ตาก 2 สายทาง  ได้แก่ 

 •     1175 (ตอน ห้วยส้มป่อย-เจดีย์ยุทธหัตถี  ที่ กม.23+606 – กม.83+606
 •   ทล.1090 (ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.148+750 – 148+900)

ขณะที่ภาพรวมของเส้นทางที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมีดังนี้ 

ภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด  55 สายทาง
1. จ.สุโขทัย

 • 13  สายทาง ได้แก่ ทล.1113  , ทล.12  , ทล.101 , ทล.1048 ,ทล.1056 , ทล.1332 ,ทล. 1056,  ทล.1113 , ทล.1347 , ทล.125 , ทล.1272 , ทล.1294 , ทล.1308

2. จ.กำแพงเพชร  

 • 4 สายทาง ได้แก่ ทล.1 , ทล.1117 , ทล.1242 , ทล.101

3. จ.พิษณุโลก  

 •  4 สายทาง ได้แก่ ทล.1065  , ทล.126 , ทล.1303 , ทล.12

4. จ.นครสวรรค์

 • 2 สายทาง ได้แก่ ทล.3473 , ทล.225

5. จ.เลย  

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.201

6. จ.หนองบัวลำภู

 •  1 สายทาง ได้แก่ ทล.2097

7. จ.เพชรบูรณ์  

 • 5 สายทาง ได้แก่ ทล.21 , ทล.12 , ทล.225 , ทล.2275 , ทล.2007

8. จ.ลพบุรี  

 • 8 สายทาง ได้แก่ ทล.205 , ทล.2260 , ทล.1 , ทล.3017 , ทล.3326 , ทล.2243 , ทล.2247 , ทล.3353

9. จ.อุตรดิตถ์  

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.1339

10. จ.สมุทรปราการ

 • 2 สายทาง ได้แก่ ทล.3 , ทล.3268

11. จ.กาญจนบุรี

 • 3 สายทาง ได้แก่ ทล.323  , ทล.367 , ทล.3306

12. จ.สุพรรณบุรี  

 • 5 สายทาง ได้แก่ ทล.3488 , ทล.3306 , ทล.304 , ทล.33 , ทล.340

13. จ.อ่างทอง  

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.32

14. จ.พระนครศรีอยุธยา  

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.32 

15. จ.สมุทรสาคร

 • 2 สายทาง ได้แก่ ทล.35 , ทล.5

16. จ.อุทัยธานี

 • 2 สายทาง ได้แก่ ทล.3013  และ ทล.3456
 •  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  12  จังหวัด 45 สายทาง


17. จ.นครราชสีมา

 • 18  สายทางได้แก่  ทล.2 , ทล.201 , ทล.205 , ทล.2421 , ทล.24 , ทล.304 , ทล.304 , ทล.2090 , ทล.224 , ทล.2068 , ทล.2256 , ทล.2285 , ทล.2217 , ทล.2073 , ทล.2148 , ทล.2246 , ทล.226 , ทล.2369 

18. จ.มหาสารคาม

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.213 

19. จ.ศรีสะเกษ

 • 3 สายทาง ได้แก่ ทล.221 , ทล.2111 , ทล.226

20. จ.สุรินทร์  

 • 3 สายทาง ได้แก่ ทล.226  , ทล.2334 , ทล.214

21. จ.อำนาจเจริญ  

 • 1 สายทาง ได้แก่  ทล.202

22. จ.กาฬสินธุ์  

 • 6 สายทาง ได้แก่ ทล.2268 , ทล.12 , ทล.227 , ทล.2336 , ทล.2367 , ทล.2009

23 จ.ขอนแก่น

 • 5 สายทาง ได้แก่ ทล.12 , ทล.2187 , ทล.229 , ทล.2361 , ทล.201

24. จ.ชัยภูมิ  

 • 4 สายทาง ได้แก่ ทล.2170 , ทล.205 , ทล.201, ทล.2179

25. จ.หนองคาย  

 •  1 สายทาง ได้แก่ ทล.233

26. จ.ยโสธร  

 • 1 สายทาง  ได้แก่ ทล.23

27. จ.มุกดาหาร

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.2169

28. จ.อุบลราชธานี  

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.24

ภาคตะวันตก จำนวน 1 จังหวัด 7 สายทาง
29. จ.ตาก

 •  7 สายทาง ได้แก่  ทล.12 (ดินสไลด์ ตอน แม่ละเมา-ตาก และตอน กลางสะพานมิตรภาพ-แม่ละเมา)  ทล.101 , ทล.201 , ทล.1 , ทล.1331 , ทล.1107 , ทล.1090

ภาคตะวันออก จำนวน 5 จังหวัด 9 สายทาง
30. จ.ชลบุรี

 •  3 สายทาง ได้แก่ ทล.7 , ทล.315 , ทล.361

31. จ.ตราด

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.3

32. จ.ระยอง

 • 2 สายทาง ได้แก่ ทล.7  , ทล.3

33. จ.ปราจีนบุรี

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล.3077 

34. จ.สระแก้ว

 • 2 สายทาง ได้แก่ ทล.3366 , ทล.3586

 

ภาคเหนือ จำนวน 2  จังหวัด 4 สายทาง
35. จ.เชียงใหม่

 • 3 สายทาง ได้แก่  ทล.1012 ทล.107 , ทล.108

36. จ.ลำพูน

 • 1  สายทาง ได้แก่ ทล.3306

 

ภาคใต้ จำนวน 1 จังหวัด 1 สายทาง
37. จ.กระบี่  

 • 1 สายทาง ได้แก่ ทล. 4206


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 

อัพเดทน้ำท่วม 2564 เส้นทาง 11 จว. 29 สายทาง รถผ่านไม่ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง