ลุยแก้ปัญหาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

27 ก.ย. 2564 | 12:39 น.

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักร เครื่องมือเข้าพื้นที่หวังแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

วันที่ 27 ก.ย. 64นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำท่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติไหลหลากลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)ในปริมาณมาก ทำให้น้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)

 

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 45.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวานนี้(26 ก.ย. 64) ประมาณ 0.31 เมตร มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 33.459 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำวันละ 30.294 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ได้รับผลกระทบได้แก่
 

 

  • หมู่ที่5 , 8 ตำบลจันอัด 
  • หมู่ที่1 , 4 , 6 , 8 , 9 และ 13 ตำบลเมืองปราสาท 
  • หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลลำมูล 
  • หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบิง 
  • หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู 
  • หมู่ที่ 4 , 11 , 13 ,15 และ 19 ตำบลธารปราสาท ชุมชนสวนผัก เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
  • หมู่ที่ 9 บ้านลำเชียงไกร ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7 และ 9 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด

 

 ซึ่งเป็นพื้นที่เหนืออ่างฯ หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างฯจะเริ่มลดลงตามลำดับ คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7-14 วัน

 

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)

กรมชลประทาน ได้ติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)  และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร เร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ช่วยเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) 

 

รวมไปถึงการวาง Big Bag บริเวณคันกั้นน้ำบ้านโนนสง่า เพื่อป้องกันน้ำจากลำห้วยสามบาท ลำห้วยลุง ไหลเข้าสมทบน้ำที่ท่วมขังที่บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด

 

"เราได้รายงานสถานการณ์น้ำไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ และหากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา"

 

ลุยแก้ปัญหาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม