รวมจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 7 จุด มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

17 ก.ย. 2564 เวลา 23:00 น. 23.6k

เปิดพิกัดจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ทั้งแบบวอล์ก อิน Walk-in และแบบต้องลงทะเบียนจอง จะมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบจุดให้บริการ พร้อมทั้งเงื่อนไขต่างได้ที่นี่

วันที่ 18 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีหลายจุดทั่วประเทศ โดยมีทั้งแบบวอล์ก อิน ไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถเข้ารับการฉีดได้เลย และแบบที่ต้องจอง ด้วยการลงทะเบียนก่อน โดยจะมีที่ไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบได้เลย

 

1.แบบต้องลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 

อบจ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์" สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้สิทธิสำหรับคนบุคคลที่มีเอกสารรับรองการจ้างงาน หรือหลักฐานที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ  และต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มเปิดลงทะเบียน 18 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปผ่านช่องทาง samutprakanvaccines.com หรือกดลงทะเบียนจาก LINE : @samutprakanvc

อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์"

 

เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

 • เทศบาลเมืองชลบุรี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ทั้งนี้จะต้องเป็นประชาชนที่พักอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ประกอบด้วย ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด โดยลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณโดมหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชลบุรี

 

สำหรับเอกสารที่ใช้สำหรับลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านตัวจริง

 

เทศบาลเมืองชลบุรี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 • เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรีให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล โดยสามารถลงทะเบียนจองผ่านไลน์ “เทศบาลนครอยุธยาพร้อม”เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยาบน2564 เวลา 12.00น. เป็นต้นไป ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนนั้น จะเริ่มฉีดเมื่อราชวิทยาจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรีให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี

 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี

 • เทศบาลเมืองบึงยี่โถเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม Lot 5"  โดยจะฉีดสำหรับประชาชนชาวตำบลบึงยี่โถ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ พักอาศัยในตำบลบึงยี่โถ ค้าขาย ร้านค้าในตำบลบึงยี่โถ โดยเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้  - วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.

สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติมีดังนี้ 
1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบึงยี่โถ
4. หรือ พักอาศัยในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ (ระบุหนังสือรับรอง)
5. หรือ ค้าขาย  เปิดร้านค้า ในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ (ระบุในหนังสือรับรอง)
6. ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน Covid มาก่อน 
ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ คลอง 4

 

โดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จะประกาศรายชื่อในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 และขอย้ำว่าไม่รับแบบ  Walk in  และ ไม่รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากระบบอื่น หรือจากการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่น

 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม Lot 5"

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 22-24 กันยายน 2564จำนวน 2,750 ราย โดยลงทะเบียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”

 

 

2. แบบวอล์ก อิน ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาที่กำหนดได้เลยทันที่

เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 • เทศบาลนครปากเกร็ด ที่เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 และเปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

คุณสมบัติ 

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์
 • ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2
 • หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4 
   

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม


เทศบาลเมืองลัดหลวง พระปะแดง จ.สมุทรปราการ

 • เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี สำหรับประชาชนสัญชาติไทยและต่างชาติที่อาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง (ต.บางจาก, ต.บางครุ, ต.บางพึ่ง ) โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) โดยสามารถวอล์ก อิน ได้ในวันที่ 20 - 23 ก.ย. 64 และ วันที่  27-30 ก.ย. 64 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  เวลาตั้งแต่ 08.00น.-15.00 น.

 

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ยืนยันตัวตน
กรณีสัญชาติไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ได้ระบุว่าอยู่ (ต.บางจาก,ต.บางครุ,ต.บางพึ่ง) ต้องนำหลักฐานยืนยันว่าอาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจริง หรือมีเจ้าบ้านที่พักอาศัยรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงมาด้วย

กรณีชาวต่างชาติ
1. ตัวจริงและสำเนาบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต​
2.สำเนาทะเบียน​บ้านเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและรับรองว่าต่างชาติ (ชื่อ-นามสกุล)พักอยู่ในบ้านนี้จริงไปแสดงที่จุดฉีดวัคซีน​ด้วยง

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง