เลือกตั้งอบต. 2564 ล่าสุด วันไหน เมื่อไรแน่ สรุปไทม์ไลน์ที่นี่

13 ก.ย. 2564 เวลา 10:36 น. 1.5k

ตรวจสอบไทม์ไลน์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต. ปี 2564 ตามมติ กกต. ล่าสุด วันไหน เมื่อไรแน่ สรุปไทม์ไลน์ให้ที่นี่

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติ "แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกําหนดให้มี "การเลือกตั้ง อบต."  หรือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

เลือกตั้งอบต. 2564 ล่าสุด วันไหน เมื่อไรแน่ สรุปไทม์ไลน์ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ ได้รับคำถามว่า สรุปแล้วไทม์ไลน์การเลือกตั้ง หรือ กำหนดการการเลือกตั้งอบต. 2564 ล่าสุด วันไหน เมื่อไรกันแน่

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงาน กกต.พบข้อมูลไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

  • คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  • สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. (คนเดิม) พ้นจากตำแหน่งทันที

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 

  • วันสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

  • วันลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ไทม์ไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง