ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

03 ก.ย. 2564 เวลา 0:00 น. 37

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริษัท บางจากฯ
 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างระบบสุขภาพและความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ครอบคลุมด้านงานวิชาการ การบริหารประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือในระยะยาว เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - บางจากฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

แท็กที่เกี่ยวข้อง