​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

26 ส.ค. 2564 | 08:21 น.

“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้ นำรายได้เข้าประเทศปีนี้กว่า 1.8 แสนล้านบาท เพิ่ม 30% หลัง 7 เดือนส่งออกแล้ว 1.3 แสนล้าน เพิ่ม 48.31% ลุยต่อกิจกรร Thai Fruits Golden Months อีก 5 เมือง คาดขายอีกไม่ต่ำกว่า 5 พันล้าน สั่งเซลส์แมนจังหวัด เซลส์แมนประเทศลุยขายต่อ

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลไม้ไทยถือว่าเป็นสินค้าเป้าหมายสำคัญในการส่งออกเพื่อทำรายได้ให้กับประเทศ โดยในช่วง 7 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) ยอดการส่งออกเฉพาะผลไม้สดและผลไม้แปรรูป มีมูลค่า 131,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.31% และได้ตั้งเป้าหมายปีนี้ทั้งปีว่าจะส่งออกเพื่อทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 180,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30%

​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

ทั้งนี้เป็น ผลจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น มาจากการจัด กิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยรวม 4 กิจกรรมใหญ่ ๆ ได้แก่ การจัดเจรจาจับคู่ทางการค้าออนไลน์ (Online Business Matching – OBM) เพื่อซื้อขายผลไม้ระหว่างผู้ส่งออกกับผู้นำเข้าต่างประเทศ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยในห้างสรรพสินค้าและในตลาดสำคัญในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า In Store Promotion การจัดกิจกรรม Thai Fruit Golden Month ในประเทศต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มสำคัญ ๆ ระดับโลก เช่น bigbasket ของอินเดีย Tmall ของจีน เป็นต้น

​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

โดยเฉพาะจัดกิจกรรม Thai Fruit Golden ซึ่งกระทรวงพณิชย์มีแผนงานในช่วงที่เหลืออีก 5 เมือง เซี่ยะเหมิน หนานชาง คุนหมิง อู่อั่น และหนานหนิง คาดว่าจะทำรายได้อีกไม่ต่ำกว่า 5000 ล้าน รวมแล้วเฉพาะ Thai Fruit Golden Month รวม 13 เมือง จะทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท

 

 

​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

สำหรับการจัดกิจกรรมความตกลงซื้อขายผลไม้ (MOP) จะ เป็นการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมเจรจาซื้อขายผลไม้ไทยในช่วงที่ผ่านมา 2 ส่วน คือ 1.การเจรจาจับคู่ซื้อขายของภาคตะวันออกของประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24-25 มี.ค.2564 มีผู้ส่งออกไทย 39 ราย ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 179 ราย จาก 37 ประเทศ เจรจาซื้อขายได้ 392 คู่ คิดเป็นเงิน 2,276 ล้านบาท ประเทศที่นำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ฮังการี อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐฯ โดยผลไม้ 5 ลำดับที่เจรจาสำเร็จ ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว สับประรด และมังคุด
​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

ส่วนภาคใต้ ภาคเหนือ ดำเนินการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจไปเมื่อวันที่ 22-23 ก.ค.2564 มีผู้ส่งออกไทย 65 ราย ผู้นำเข้า 72 ราย จาก 20 ประเทศ ประสบความสำเร็จ 257 คู่ คิดเป็นยอดเงิน 1,865 ล้านบาท เป็นผู้นำเข้าจาก จีน เมียนมา อินเดีย ฮ่องกง และกัมพูชา ผลไม้สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด มะม่วง และลำไย  นอกจากนี้ได้ให้นโยบายไปยังพาณิชย์จังหวัด ซึ่งเป็นเซลส์แมนจังหวัด ทำหน้าที่ช่วยเจรจาจับคู่ซื้อขาย เพื่อที่จะระบายผลไม้ที่เหลืออยู่

​“จุรินทร์”ตั้งเป้าดันส่งออกผลไม้  เพิ่ม 30%

โดยเฉพาะลำไย ภาคเหนือ ลองกอง ภาคใต้ ที่กำลังจะออกตามมา โดยให้เชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างจังหวัดกับจังหวัด และขอให้ทูตพาณิชย์ ในฐานะเซลส์แมนประเทศ เร่งหาตลาดระบายผลไม้เพิ่มเติม และเตรียมแผนระบายในปีต่อไป เป็นการทำงานเชิงรุก อย่าให้มีปัญหาก่อนแล้วค่อยมาแก้