เช็คด่วนไทยร่วมใจ ประกาศคิวฉีดวัคซีนโควิดรอบใหม่

22 ส.ค. 2564 เวลา 2:10 น. 3.2k

เช็คด่วนไทยร่วมใจ กรุงเทพ ปลอดภัย ประกาศคิวฉีดวัคซีนโควิดรอบใหม่ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25-27 ส.ค.64

22 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนโควิด แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ "ไทยร่วมใจ" รอบใหม่ดังนี้

  1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์
  • เข้ารับวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ   

2.หญิงตั้งครรภ์ สามารถวอล์คอิน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 12 จุดในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1518

3.ผู้ที่มีอายุ 18-25 ปีที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คิวฉีดเดิม วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 

คิวฉีดใหม่ เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2564

คิวฉีดเดิม วันที่ 21-25 สิงหาคม 2564 

คิวฉีดใหม่ เป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2564

คิวฉีดเดิม วันที่ 26-31 สิงหาคม 2564

คิวฉีดใหม่ เป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามจุดต่าง ๆ ที่ให้บริการทั้ง 25 แห่งของ กทม.ตามเวลานัดหมายเดิม 

 

เช็คด่วนไทยร่วมใจ ประกาศคิวฉีดวัคซีนโควิดรอบใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง