ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รพ.กำแพงแสน เปิด Walk In รับคิวแรก 7 โมงเช้าวันนี้ เช็คเลย

21 ส.ค. 2564 | 23:00 น.

ข่าวดี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว เฉพาะกลุ่มเป้าหมายจำนวนจำกัด รับคิวแรก 7 โมงเช้าวันนี้ เช็คที่นี่

จากกรณีที่รัฐบาลเร่งรัดการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายกรณีเร่งด่วนเพื่อลดอัตราการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนั้น โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แจ้งข่าวดีประกาศให้ประชาชนที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ อาคารคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง และอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กก.) 

3.หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

4.เด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง เด็กโรคอ้วน

  • อายุ 12-13 ปีที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
  • อายุ 13-15 ปีที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
  • อายุ 15-18 ปีที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป

เด็กที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากทางเดินหายใจอุดกั้น

เด็กโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือโรคหอบหืด

เด็กโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

เด็กไตวายเรื้อรัง

เด็กโรคมะเร็ง และภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

เด็กโรคเบาหวาน

เด็กกลุ่มพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์และภาวะบกพร่องทางประสาทอย่างรุนแรง

หลักฐาน/สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน

  1. บัตรประชาชน
  2. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมุดฝากครรภ์ ใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษาหรือนำซองยา/ยาโรคประจำตัวที่ปรากฎชื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล/คลินิก มาแสดงในวันที่ฉีดเพื่อหลักฐานว่า เป็นโรคจริง

เงื่อนไข-คุณสมบัติสำคัญ

  • เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมเท่านั้น
  • งดฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมาย 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

ณ อาคารคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รพ.กำแพงแสน เปิด Walk In รับคิวแรก 7 โมงเช้าวันนี้ เช็คเลย