student.edudev.in.th เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000บาท โรงเรียนรัฐบาล

21 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น. 32.6k

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการ "เยียวยานักเรียน"  2,000 บาทต่อคน โรงเรียนรัฐบาล อนุบาล ถึง ม.6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการ การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยวิธีการเช็คสิทธิ์ "เงินเยียวยานักเรียน" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ต้องดำเนินการดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/  จะพบหน้าที่เขียนว่า "ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ"
  2. ทำการกรอก ข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน และ เลขประจำตัวนักเรียน
  3. กรอกรหัสที่เห็น
  4. กดตรวจสอบข้อมูล 

โดยด้านล่างระบุด้วยว่า ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 จากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เวลาที่ใช้แสดงผล 0.187 วินาที
student.edudev.in.th เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000บาท โรงเรียนรัฐบาล

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

  1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
  2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์
  3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
  4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
  5. กรณีพบชื่อ - นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

ที่มาข้อมูล https://student.edudev.in.th/

แท็กที่เกี่ยวข้อง