SME D Bank ขยายเวลาลงทะเบียนพักชำระหนี้ถึง สิ้นเดือนส.ค.นี้

14 ส.ค. 2564 เวลา 4:09 น. 74

SME D Bank ขยายเวลาลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงมาตรการได้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า ธนาคารได้ขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน  จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2564  ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงมาตรการได้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของทางการ ผ่านมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  2 เดือน  โดยเปิดให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา

ลูกค้าธนาคารสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร ,  LINE OA : SME Development Bank  และแอปพลิเคชัน SME D Bank ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

แท็กที่เกี่ยวข้อง