บสย. อัดมาตรการพยุงธุรกิจ ผ่อนปรน - พักชำระ ถึงสิ้นปี

06 ส.ค. 2564 | 13:19 น.

บสย. เร่งเติมทุน พยุงธุรกิจ เผยโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ช่วย SMEs ได้มาก ดันยอดค้ำ 7 เดือนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 144,620 ล้านบาท ครึ่งปีหลังอัดมาตรการ ผ่อนปรน - พักชำระ ถึงสิ้นปี

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รายงานผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 7 เดือน ระหว่าง มกราคม – กรกฏาคม 2564  อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวม 144,620 ล้านบาท หนังสือค้ำประกัน (LG) 129,760  ฉบับ เผยโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ช่วย SMEs ได้มาก กระตุ้นยอดค้ำ SMEs พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมอัดมาตรการ ผ่อนปรน –พักชำระ ต่อลมหายใจ SMEs ถึงสิ้นปี 2564 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ในรอบ 7 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม  ถึง 31 กรกฏาคม 2564 ได้ช่วยค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงเงินทุน โดยอนุมัติค้ำประกันไปแล้ว 144,620 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน LG  129,760 ฉบับ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ดังนี้  


1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู วงเงิน 68,840 ล้านบาท  จำนวน LG  22,890 ฉบับ  
2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ  บสย.SMEs สร้างชาติ (PGS9) วงเงิน 57,640 ล้านบาท จำนวน LG  13,780 ฉบับ 
3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro ต้องชนะ หรือ Micro 4 วงเงิน 8,600 ล้านบาท จำนวน LG  87,830 ฉบับ  
4. โครงการอื่นๆ วงเงิน 9,540 ล้านบาท จำนวน LG 5,260 ฉบับ  
 

ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 7 เดือนแรกในปีนี้ ได้สร้างสถิติใหม่ยอดค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ บสย. นับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู มีการอนุมัติวงเงินค้ำประกันสูงสุด จำนวน  68,840 ล้านบาท และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro 4 เพื่อผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย มีการอนุมัติ LG สูงสุด จำนวน 87,830 ฉบับ  

บสย. อัดมาตรการพยุงธุรกิจ ผ่อนปรน - พักชำระ ถึงสิ้นปี

สำหรับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ครึ่งปีหลัง ได้เร่งดำเนินการมาตรการผ่อนปรน และพักชำระหนี้  สำหรับ“ลูกค้า” และ “ลูกหนี้” บสย. โดยจะดำเนินมาตรการ ตั้งแต่บัดนี้ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564  ได้แก่

1.มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสำหรับ  “ลูกค้า” ปัจจุบัน บสย.ทุกประเภท โครงการค้ำประกัน ทุกกลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
2.มาตรการลดค่างวด สูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกหนี้ประนอมหนี้ กับ บสย. โดยลดค่างวดการผ่อนชำระหนี้ เหลือ 20% หรือ ชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน สูงสุด 6 เดือน โดยต้องไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 2564 
3.มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ประนอมหนี้กับ บสย. ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด (ณ วันที่อนุมัติ) เฉพาะลูกหนี้กลุ่มประเภทธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจภาคท่องเที่ยว และโรงแรม รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการภาครัฐ พักชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ สูงสุด 6เดือน แต่ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  ยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 2564