วอล์คอิน "ทำใบขับขี่" ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว

29 ม.ค. 2567 | 05:30 น.

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า เช็คเงื่อนไข เอกสารที่ต้องใช้ได้ที่นี่

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า เปิด walk in ให้กับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถโดยเตรียมเอกสารหลักฐานเข้ารับบริการได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ 

ผู้ที่มีความประสงต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com พร้อมใบรับรองแพทย์ หรือ

ในกรณีผู้ที่ไม่ได้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และประสงค์อบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

วอล์คอินเข้ารับบริการได้ทันทีไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า  

1.ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ต้องการเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี

2.ผู้ที่มีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

3.การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

4.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ

5.การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

6.การขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk-in) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวจะได้รับบริการเป็นลำดับถัดไป

ข้อควรระวัง 

กรมการขนส่งทางบก ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำธุรกรรมด้านใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งบนโลกออนไลน์หรือจะเป็นหน้าม้าที่มีพฤติกรรมเคาะกระจกรถรับทำธุรกรรมแทน บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งเด็ดขาด

เสี่ยงสูญเสียทั้งทรัพย์สินและเอกสารสำคัญส่วนบุคคล ขอเน้นย้ำว่า การดำเนินการทำธุรกรรมด้านใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อสายด่วนกรมการขนส่งทางบกได้ที่โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

วอล์คอิน \"ทำใบขับขี่\" ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว