svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดคุณสมบัติรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มีอะไรบ้าง เช็คที่นี่

04 ตุลาคม 2564

สถาบันยานยนต์ เดินหน้าดันไทยสู่ฐานผลิตรถยนต์ EV พร้อมเปิดให้บริการทดสอบ และพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าทั้งหมดได้ที่นี่

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)นำร่างมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (มอก.3264-2564) และร่างมาตรฐานด้านยานยนต์อัจฉริยะอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ ไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานแล้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (EV) ที่สำคัญของโลกตามนโยบายของประเทศ

 

ทั้งนี้สถาบันยานยนต์ (สยย.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ได้ใช้มาตรฐาน EU 168/2013 อ้างอิงในการจัดทำ เพื่อให้รถตุ๊กตุ๊กตามมาตรฐานนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากล และเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมการผลิตรถตุ๊กตุ๊กสันดาปภายใน สู่การผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศ

โดยมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ากำหนดคุณสมบัติที่สำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 


1.ด้านลักษณะทั่วไป


(1)ขนาดต้องมีความยาวไม่เกิน 4,000 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน 2 000 มิลลิเมตร และความสูงภายในไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร


(2)โครงสร้างต้องมั่งคงแข็งแรง ที่นั่งทุกที่นั่งต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย


(3)มวลรถเปล่าต้องไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม


(4)มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

 

2.ด้านความปลอดภัย 


(1)สมดุลการเข้าโค้ง (J–Turn) ต้องไม่ลื่นไถลออกนอกโค้ง เมื่อขับขี่เข้าโค้งที่รัศมีโค้ง 3 เมตร ด้วยความเร็วเข้าโค้งที่ (20+1) กิโลเมตร/ชั่วโมง 


(2)ระบบเบรก (Brake Performance) ต้องมีระยะเบรกไม่เกิน 20.09 เมตร และไม่พลิกคว่ำหรือลื่นไถลออกนอกช่องทางที่กำหนด เมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้แรงเบรกที่เท้าไม่เกิน 500 นิวตัน 


(3)การเบรกขณะจอดบนพื้นลาดเอียง (Parking Brake) ต้องหยุดนิ่งได้มากกว่า 60 วินาที โดยไม่ลื่นไถลลงบนพื้นลาดเอียงที่ 12 % เมื่อใช้แรงดึงเบรกมือไม่เกิน 200 นิวตัน 


(4)ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ต้องมีเกณฑ์การปล่อยสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Radiated Emission) และภูมิคุ้มกันต่อการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Immunity Radiation Fields) เป็นไปตามที่กำหนด  
 

(5)การป้องกันน้ำ ต้องมีค่าความต้านทานทางฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง มากกว่า 100 โอห์ม/โวล์ท หรือมีค่าความต้านทานทางฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือที่ใช้ระบบไฟฟ้าผสมระหว่างกระแสตรงและกระแสสลับ มากกว่า 500 โอห์ม/โวล์ท เมื่อนำรถตุ๊กตุ๊กไปวิ่งฟรีอยู่กับที่ในน้ำที่ระดับความสูงของน้ำ 30 เซนติเมตร ด้วยความเร็ว (20+1) กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

(6)มาตรวัดความเร็วต้องอ่านค่าความเร็วได้มากกว่าค่าความเร็วจริง แต่ต้องไม่เกิน 10 % ของค่าความเร็วจริงบวกกับ 4 กิโลเมตร/ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

 

3.ด้านอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าต้องมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตามที่ผู้ทำกำหนด 


4.ด้านสมรรถนะ


(1)เสถียรภาพการใช้งานต้องขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 30 นาที ที่ความเร็วมากกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต่อการประจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 1 ครั้ง


(2)ความเร็วสูงสุด ต้องมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่าที่ผู้ทำกำหนด


(3)ระยะทางขับขี่ ต้องขับขี่ได้ไม่น้อยกว่าระยะทางที่ผู้ทำกำหนดต่อการประจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 1 ครั้ง

 

ปัจจุบันสถาบันยานยนต์ ถือว่ามีความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สนามและเครื่องมือทดสอบ โดยพร้อมให้บริการทดสอบ และพัฒนาตามข้อกำหนดตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าตาม มอก. 3264-2564 เพื่อส่งเสริมการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศให้มีคุณภาพสู่ตลาดโลกตามนโยบายของเประเทศ และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค