พลังงานรับรองรถยนต์ ใช้บี 20 ได้ 2 ยี่ห้อ โตโยต้า 70 รุ่น อีซูซุ 32 รุ่น

22 เม.ย. 2562 เวลา 12:11 น. 2.6k

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้ ตามแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้

 

พลังงานรับรองรถยนต์ ใช้บี 20 ได้ 2 ยี่ห้อ โตโยต้า 70 รุ่น อีซูซุ 32 รุ่น

พลังงานรับรองรถยนต์ ใช้บี 20 ได้ 2 ยี่ห้อ โตโยต้า 70 รุ่น อีซูซุ 32 รุ่น

พลังงานรับรองรถยนต์ ใช้บี 20 ได้ 2 ยี่ห้อ โตโยต้า 70 รุ่น อีซูซุ 32 รุ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง