บัญชีกลาง เปิดไทม์ไลน์ โอนเงินพิเศษช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน

12 ก.ค. 2565 | 06:06 น.

กรมบัญชีกลาง เปิดกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน วงเงิน 100-250 บาท/คน เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565)

โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) รอบถัดไป ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ