กรมบัญชีกลาง เตรียมส่งผู้สังเกตการณ์ ขสมก.ร่าง TOR จ้างเอกชนเดินรถ

07 มิถุนายน 2565

กรมบัญชีกลาง เตรียมส่งทีม ร่วมสังเกตการณ์ ขสมก. จัดทำร่าง TOR จ้างเอกชนเดินรถโดยสารประจำทางพร้อมพนักงานขับรถ ตามข้อตกลงคุณธรรม

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงกรณี ขสมก. ทำหนังสือถึงกรมฯ เพื่อขอให้ส่งผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดทำร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการจัดหารถโดยสารประจำทางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 224 คัน มูลค่า 953 ล้านบาท นั้น โดยในวันที่ 20 มิ.ย.65 นี้กรมฯ จะมีการประชุมร่วมกันภายใน เพื่อกำหนดตัวบุคคลในการเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว

“กรมจะมีรายชื่อของบุคคลากร ที่มีความเชียวชาญในแต่ละด้านอยู่แล้ว ก็จะมีการประชุมเพื่อมอบหมายงาน โดยจะเข้าไปดูในเรื่องของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรมที่ได้กำหนดไว้” นางสาวกุลยา กล่าว

 

 

 

 

 

 

สำหรับข้อตกลงคุณธรรม เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปะกอบการซื้อเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์

 

ซึ่งผู้สังเกตการณ์จะคัดเลือกมาจากสมาคมวิชาชีพ โดยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ ซึ่งจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดระยะเวลาและทุกขั้นตอน

 

ทั้งนี้ หลังจากได้รายชื่อจากกรมบัญชีกลางแล้ว ขสมก.จะดำเนินการจัดทำ ทีโออาร์ และจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และกลุ่มผู้ลงทุน หากไม่มีการคัดค้านจะเข้าสู่กระบวนการประกาศหาผู้รับจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3 เดือน และลงนามสัญญากับผู้รับจ้างที่ชนะการประมูลภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

 

สำหรับการประมูลในครั้งนี้เป็นการประมูล จัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (อีวี) พนักงานขับรถ การซ่อมบำรุง และติดตั้งระบบเทคโนโลยีภายในรถ เช่น ระบบอีทิกเก็ต และจีพีเอส เป็นต้น ซึ่งรถโดยสารทั้ง 224 คัน จะให้บริการในเขตเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรติดขัด และก่อให้เกิดมลพิษสูง