กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออนไลน์ ออฟไลน์เร่งแก้ไขหนี้ให้แก่ประชาชนปี2565

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
31 ธ.ค. 2564 เวลา 4:18 น. 562

อธิบดีกรมบังคับคดีสนองนโยบายรัฐเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 อัดกิจกรรมปูพรมออนไลน์-ออฟไลน์ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด

อธิบดีกรมบังคับคดีอัดกิจกรรมปูพรมออนไลน์-ออฟไลน์ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด  “ เสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันเพิ่มคุณภาพการดำเนินชีวิต-ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.-คดีแพ่งขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือKTB Corporate Online”สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของทุกธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางยื่นคำร้องหรือรับเช็คเงินสดที่สำนักงานบังคับคดี

กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออนไลน์ ออฟไลน์เร่งแก้ไขหนี้ให้แก่ประชาชนปี2565

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้

1.เสริมสร้างความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันเพิ่มคุณภาพการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และสงขลา

พร้อมสามารถรับชมได้ทาง Youtube และFacebook กรมบังคับคดี และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565 โดยในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง จันทบุรี อุบลราชธานี ตรัง ชัยภูมิ และภูเก็ต

2. มหกรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) กรุงเทพมหานคร

 

และส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นครพนม สงขลา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 และโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

 

3. จัดให้มีการจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ในคดีแพ่งในการรับเงินส่วนได้ โดยการยื่นขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และรับเงินส่วนได้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของทุกธนาคาร ซึ่งไม่ต้องเดินทางมายื่นคำร้อง เพื่อขอรับเงินหรือมารับเช็คเงินสดที่กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

นางทัศนีย์ เปาอินทร์  อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง