บอร์ดนโยบายการเงินการคลัง เคาะขยายเพดานก่อหนี้เพิ่มได้อีก 1.5 แสนล้าน

24 พ.ย. 2564 | 05:27 น.

“อาคม” เผยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง มีมติขยายกรอบใช้เงินตามมาตรา 28 เพิ่ม 5% เปิดช่องก่อหนี้เพิ่มอีก 1.5 แสนล้าน จ่ายประกันราคาข้าวชาวนาที่ยังค้างอีก 7.6 หมื่นล้าน คาดจ่ายครบภายใน ธ.ค.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังภาครัฐ มีมติขยายกรอบเพดานการใช้เงินตามมาตรา 28 ภายใต้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง จากไม่เกิน 30% เป็นไม่เกิน 35% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะทำให้การก่อหนี้ตามมาตรา 28 เพิ่มได้อีก 155,000 ล้านบาท 

 

เนื่องจากวงเงินคงเหลือตาม มาตรา 28 ณ วันที่ 19 พ.ย. 64 มีกรอบวงเงินใช้ได้อีกเพียง 5,360 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยเฉพาะข้าว ที่ยังต้องใช้เงินอีก 7.6 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยให้ชาวนาในฤดูกาลผลิต 2564/65 ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้มติดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นให้ลดกรอบเพดานลงมาอยู่ที่ 30% ของประมาณรายจ่ายประจำปีเช่นเดิม

 

“นายกรัฐมนตรีได้กำชับแนวทางนโยบายการประกันรายได้ โดยให้ประเมินรูปแบบ วิธีปฏิบัติ และการลดต้นทุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิตถัดไปล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐบาล” นายอาคม กล่าว

นายอาคม กล่าวด้วยว่า หลังจากมติที่ประชุมในวันนี้ คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการประกาศรายละเอียดกำหนดการจ่ายเงินชดเชยโครงการประกันราคาข้าว ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ครบภายในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติพิจารณาการนำวงเงินที่ต้องใช้จ่ายในโครงการประกันพืชผลไปบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อลดภาระการใช้จ่ายเงินตามมาตรา 28 เนื่องจากยังมีโครงการอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินภายใต้มาตรา 28 อีก เช่น การชดเชยหนี้เสียในการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยประชาชนของแบงก์รัฐ ซึ่งล่าสุด ครม. ได้อนุมัติวงเงินชดเชย 1,500 ล้านบาทให้ธนาคารออมสินในการปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รวมทั้งยังต้องใช้เงินในการชดเชยอัตราค่าบริการสาธารณะต่างๆ ด้วย