สรรพสามิต ปราบต่อเนื่อง 7 วัน จับเหล้าเถื่อน กว่า 300 คดี

21 พ.ย. 2564 | 01:41 น.

สรรพสามิต เดินหน้าปราบสินค้าหนีภาษีต่อเนื่อง ชี้ช่วง 7 วัน จับได้กว่า 611 คดี เป็นค่าปรับเกือบ 12 ล้านบาท พบเหล้าเถื่อนมากสุด กว่า 300 คดี รองลงมาบุหรี่ และรถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 611 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.67 ล้านบาท

 

โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 300 คดี ค่าปรับ 2.30 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 254 คดี ค่าปรับ 7.81 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.51 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.31 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 0.59 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,450.080 ลิตร ยาสูบ จำนวน 14,674 ซอง ไพ่ จำนวน 528 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 4,275.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,320 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 3,654 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 85.31 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 1,818 คดี ค่าปรับ 15.88 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 1,358 คดี ค่าปรับ 42.49 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 52 คดี ค่าปรับ 0.54 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 84 คดี ค่าปรับ 13.61 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 22 คดี ค่าปรับ 1.00 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 239 คดี ค่าปรับ จำนวน 5.20 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 81 คดี ค่าปรับ 6.59 ล้านบาท

 

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 18,572.755 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,180,520 ซอง ไพ่ จำนวน 2,333 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 379,768.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 25,633 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 292 คัน

ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ