ติดเชื้อโควิด-19 มีแค่เอกสารแบบ RT-PCR ก็เคลมประกันได้

31 ก.ค. 2564 เวลา 9:02 น.425

สมาคมประกันวินาศภัย ขอความร่วมมือสมาชิก ไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์ ดูเพียงเอกสารตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR จากผู้เอาประกันภัย ที่เข้ารักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ก็สามารถเคลมประกันได้

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีหนังสือลงนามเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2564 ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อขอความร่วมมืออนุโลมไม่ต้องเรียกเอกสารใบรับรองแพทย์จากผู้เอาประกันภัยในช่วงเวลานี้

 

โดยขอให้ใช้เพียงเอกสารการตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ของผู้เอาประกันภัย จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่รับการตรวจหาเชื้อได้และผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ

 

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

 

ทั้งนี้เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ปัจจุบันรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐต้องดำเนินการเพิ่มช่องทางการนำผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ระบบการดูแลในรูปแบบของการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) และดูแลด้วยระบบชุมชน (Community Isolation)  จากเดิมที่กำหนดให้เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลโรงพยาบาลสนาม หรือโรงแรมที่เป็นโรงพยาบาลกักตัว (Hospitel) เท่านั้น

ระบบการดูแลในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เอาประกันไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลได้ และอาจทำให้การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อ(แบบเจอจ่ายจบ) ไม่ได้รับความสะดวกในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย

ติดเชื้อโควิด-19  มีแค่เอกสารแบบ RT-PCR ก็เคลมประกันได้

“สมาคมฯ ขอขอบคุณบริษัทสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมกันพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและสังคม รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่อง”

 

สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสนี้ เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการนำพาประเทศก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง