คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามทุกบริษัทยกเลิกประกัน COVID-19

16 ก.ค. 2564 เวลา 13:26 น. 235

คปภ.. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามทุกบริษัทยกเลิกประกัน COVID-19ก่อนครบสัญญา เว้นแต่มีหลักฐานผู้เอาประกันทุจริตหรือฉ้อฉล ด้านผู้ประกอบการเรียงแถวยัน! ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์โควิด

ตามที่มีข่าวบริษัทประกันภัยรายหนึ่งมีหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยแจ้งการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อสาธารณชนนั้น

คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามทุกบริษัทยกเลิกประกัน COVID-19

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เปิดเผยว่า คปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ประสานงานกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 

คปภ.เห็นว่า ในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันภัยควรเป็นที่พึ่งและสามารถเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย

 

สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัย 

 

โดยคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ได้สั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และยังคงมีผลใช้บังคับ

 

เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่า ผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัย ซึ่งหมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังไม่หมดอายุจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุความคุ้มครอง โดยที่บริษัทประกันภัยจะไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามอำเภอใจ

“การออกคำสั่งนี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควร เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันโควิดเป็นวงกว้าง ทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของระบบประกันภัยไทย"นายสุทธิพลกล่าว 

 

รวมทั้งมีการใช้มาตรการอย่างอื่นแล้วไม่เป็นผล  จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย โดยที่คำสั่งดังกล่าวจะมีผลกับบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท จึงไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งต่อไปจะได้หารือกันเพื่อให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ คปภ. จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบประกันภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้ในทุกสถานการณ์ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องประกันภัย หรือต้องการข้อมูลด้านประกันภัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตหลายรายออกเอกสารยืนยัน โดยระบุว่า บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันโควิดทุกราย เห็นได้จาก  บมจ.ทิพยประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย(BKI)  บมจ.เทเวศน์ประกันภัย บมจ.ไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันภัย 

 

ขณะที่บริษัท วิริยะประกันภัยนั้นยืนยันว่า ยังคงให้ความคุ้มครองทุกท่านที่ถือกรมธรรม์ประกันโควิดทุกแผนและอยู่ระหว่างเตรียมผลิตภัณฑ์ประกันโควิดรูปแบบใหม่ที่จะออกมาให้ความคุ้มครองเร็วนี้

 

คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามทุกบริษัทยกเลิกประกัน COVID-19

 

นอกจากนี้ยังมี  บริษัทเอเชียประกันภัย  ,เอฟดับบลิวดีประกันภัย(FWD) TuneProtect Thailand ,Jaymart Insurance ,ANC  Insur Tech  บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย(KPI) และบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต เป็นต้น

  คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามทุกบริษัทยกเลิกประกัน COVID-19
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง