ณุศาศิริ Q1/63 ขาดทุนสุทธิ 352 ลบ. ยอดขายลด-แบงก์ปฏิเสธปล่อยกู้ลูกค้า

18 พ.ค. 2563 เวลา 0:18 น. 529

ณุศาศิริ เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1/63 ขาดทุนสุทธิ 352 ล้านบาท เหตุรายได้จากการขายลดลงตามสถานการณ์โควิด-19 และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยเพิ่มขึ้นบริษัทณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA และบริษัทย่อย  เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีรายได้รวม 189 ล้านบาท ลดลง 140 ล้านบาท หรือลดลง 42.50% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 120 ล้านบาท หรือลดลง 50% โดยลดลงจากรายได้จากการขายบ้านและห้องชุดลดลงจำนวน 120 ล้านบาท สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และผลของการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารของลูกค้าที่ขอกู้เงินเพิ่มสูงขึ้น

2. บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง จำนวน 3 ล้านบาท หรือลดลง 6.15% จากการที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน

3. รายได้จากการให้บริการสวนสนุกเพิ่มขึ้นมีจำนวน 7 ล้านบาท

4. ดอกเบี้ยรับลดลง 8ล้านบาท หรือลดลง 47.09%

5. รายได้อื่นลดลง 15 ล้านบาท หรือลดลง 59.15%

 

ผลการดำเนินงานรวมไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 355 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อน อันเนื่องมาจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าและบริการลดลงจากปีก่อน รวมถึงมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยเพิ่มขึ้น และบริษัทฯรับส่วนแบ่งขาดทุนมากขึ้นจากกิจการร่วมค้าจำนวนหลายแห่งในธุรกิจพัฒนาอสังหาเพื่อขายและธุรกิจด้านสุขภาพซึ่งเริ่มมีการร่วมทุนกลางปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการร่วมทุนเพื่อรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

ขณะที่กำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182  ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อน

แท็กที่เกี่ยวข้อง